Tag: มอเตอร์

ซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor)

10 พฤษภาคม 2021

ซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor) เป็นมอเตอร์กระแสไฟ เอ.ซี. หรือไฟสลับ ประกอบด้วยโรเตอร์ ซึ่งหมุนเป็นจังหวะไปพร้อมกันกับการหมุนรอบๆ ของสนามแม่เหล็ก ซึ่งจัดทำโดยขดลวดสเตเตอร์ การ […]

วิธีการพันขดลวดอาร์มาเจอร์

9 พฤษภาคม 2021

วิธีการพันตามหลัก มีข้อแตกต่างที่ควรใช้เป็นหลักสังเกตอยู่บ้าง เช่น 1. แบบไบโพล่าร์ (Bipolar) ขนาดเล็ก หรือแบบที่มีอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก ใช้พันด้วยขดลวดขนาดเบอร์ 20 (B and S) ซึ่งเป็น […]

คอมพิวเตเตอร์กับการแก้ไข

9 พฤษภาคม 2021

ในการรื้ออาร์มาเจอร์ที่ชำรุด หรือไหม้ออก เพื่อทำการแก้ไขและปรับการพันลวดใหม่ สิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ คือ คอมมิวเตเตอร์ ดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเ […]

ส่วนประกอบของคอมมิวเตเตอร์

8 พฤษภาคม 2021

คอมมิวเตเตอร์ประกอบขึ้นด้วยแผ่นทองแดงตัดเป็นรูปจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างให้เป็นแท่ง (Bars) อัดเป็นรูปและด้วยจำนวนของแผ่นไมค่า ซึ่งสอดทำเป็นฉนวนมีจำนวนเท่ากับแท่งบาร์หรือทองแดง มีแกนโลหะ […]

ซิงโครนัสคลอดมอเตอร์

8 พฤษภาคม 2021

ซิงโครนัสคลอคมอเตอร์ อีกแบบหนึ่งซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันกว้างขวางสำหรับเป็นมอเตอร์ของนาฬิกาไฟฟ้า ( Electric Clocks) เรียกว่าซิงโครนัส คลอค มอเตอร์ (Synchronous Clock Motor) มอเตอร์ชน […]

เครื่องควบคุมมอเตอร์ D.C.

7 พฤษภาคม 2021

เครื่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้า D.C. ในปัจจุบัน มีการทำงานควบคุมการปฏิบัติของมอเตอร์อยู่หลายทาง หลักการควบคุมของเครื่องควบคุมที่สำคัญ ๆ และเป็นหลักใหญ่ก็คือ 1. ควบคุมกา […]

เครื่องควบคุมการทำงานเกินอัตรา

7 พฤษภาคม 2021

เครื่องควบคุม หรือป้องกันการใช้งานเกินอัตรากำลังของมอเตอร์ (Overload Relays) ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันมอเตอร์และสายไฟจากอุบัติเหตุและการใช้งานเกินกำลังเป็นเวลานานๆ ต่อเนื่องกันนี้ ทั้ […]

หีบสตาร์ทติ้งชนิด 3 จุดหรือ 3 ขั้ว

6 พฤษภาคม 2021

  หีบสตาร์ทติ้งชนิด 3 จุดหรือ 3 ขั้ว ( Three point Starting Box) จัดอยู่ในเครื่องควบคุมมอเตอร์ด้วยมือ ซึ่งใช้ต่อกับชันท์มอเตอร์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยความต้านทานหนึ่งชุดเพื่อทำหน้า […]

เปรียบเทียบ มอเตอร์ชันท์มอเตอร์ กับซีรีส์มอเตอร์

6 พฤษภาคม 2021

ชันท์มอเตอร์ ถ้าเรายอมให้กระแสจำนวนมากไหลเข้าไปในเครื่องขณะหนึ่ง แรงบิดจะเป็นสัดส่วนกับกระแสเท่านั้น ซีรีส์มอเตอร์ ถ้าเรายอมให้กระแสจำนวนมากไหลเข้าไปในเครื่องขณะหนึ่ง แรงบิดจะเป็นส […]

เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟ

5 พฤษภาคม 2021

เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟมากน้อยได้ตามความต้องการ หรือเรียกว่า รีโอสตัส (Rheostat) เป็นเครื่องประกอบสำหรับมอเตอร์ หรือประกอบกับหีบเริ่มเดิน (Starting Box) ซึ่งใช้ควบคุมการทำ […]