Tag: การแบ่งชนิดของมอเตอร์ D.C

การแบ่งชนิดของมอเตอร์ D.C

25 กรกฎาคม 2022

  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง D.C แบ่งออกเป็น 3 ชนิด เช่นเดียวกับเจนเนอเรเตอร์ หรือ เครื่องกำเนิดกระแสไฟตรงได้แก่ 1. มอเตอร์แบบชันท์ หรือ Shunt motor 2. มอเตอร์แบบซีรีส์ หรือ Series […]