17 พฤษภาคม 2023 แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตันแปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน แปรงถ่านที่ทำหน้าที่กดสมัผัสกับพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ จะมีอัตรากดดันประมาณ 1-2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามหลักการทั่วไปอัตราแรงดันนี้หมายถึงกำลังของสปริงยึดเกาะแปรงถ่าน ซึ่งติดอยู่ด้านหลังของแปรงนี้ ปฏิบัติการที่ถูกต้องของสปริงยึดแปรงถ่าน แปรงจะต้องเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวภายในช่องยึดเกาะแปรงได้ แต่ก็เป็นเพียงช่องว่างหรือที่ว่างเพียงเล็กน้อย และจำกัดวงภายในระหว่างแปรงกับช่องยึดเกาะจับแปรงเท่านั้น คือ ถ้ามีช่องว่างมากเกินไปแปรงย่อมมีอิสระแกว่งไปมาได้ ในขณะอาร์มาเจอร์หมุนทำงาน

ข้อบกพร่องอีกประการหนึ่ง ที่ทำให้แปรงทำหน้าที่ไม่ได้สมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากสปริงที่เสื่อมคุณภาพแล้วคือทำให้แรงกดแปรงไม่สัมผัสความฝืดกับพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ได้เต็มที่ ทำให้เกิดกระแสไฟไหลมาสะสมได้มากขึ้นโดยไม่มีทางจ่ายได้สะดวก และกระแสจะไหลเข้าสู่คอมมิวเตเตอร์และขดลวด จนก่อทำให้เกิดวงจรลัดขึ้นในอาร์มาเจอร์ได้

โดยหลักการ ช่องยึดแปรงถ่านควรจะต้องวางให้อยู่ในระดับเหนือจากพื้นคอมมิวเตเตอร์ ไม่เกินกว่า 1/16 นิ้ว วัดเป็นมุมฉาก จากระดับของปลายที่ยึดเกาะจับแปรงกับพื้นคอมมิวเตเตอร์ แปรงจะมีอาการทำงานระส่ำระสายได้ในขณะอาร์มาเจอร์ทำงาน การวางให้ถูกลักษณะจะทำได้ด้วยการปรับที่สัมผัสสลักเกลียวบังคับที่ยึดแปรงไม่ให้เลื่อนไปมา

 Tags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...