2 มกราคม 2023 เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟ เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟเครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟมากน้อยได้ตามความต้องการ หรือเรียกว่า รีโอสตัส (Rheostat) เป็นเครื่องประกอบสำหรับมอเตอร์ หรือประกอบกับหีบเริ่มเดิน (Starting Box) ซึ่งใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงอีกแรงหนึ่ง โดยวิธีต่อเครื่องปรับทอนกำลังของหีบสตาร์ทติ้งนี้ เข้ากับวงจรทุ่นอาร์มาเจอร์ เมื่อเริ่มสตาร์ทครั้งแรกหรือเริ่มเดินมอเตอร์ กระแสไฟฟ้าจะผ่านเครื่องทอนกำลังหรือ รีโอสตัสนี้ ก่อนจะผ่านไปยังมอเตอร์

กระแสไฟจะเริ่มต้นผ่านไปจำนวนน้อย โดยที่มีคันบังคับของเครื่องทอนกระแสไฟคอยกำหนดให้ (ซึ่งจะต้องอธิบายให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในหัวข้อเครื่องควบคุมมอเตอร์กระแสไฟตรง หรือหีบเริ่มเดินของมอเตอร์) ฉะนั้น อันตรายซึ่งจะเกิดจากการสตาร์ท จึงมีน้อยกว่ามอเตอร์ที่ไม่มีเครื่องทอนกระแสไฟช่วย เพราะรีโอสตัส เป็นตัวต้านทาน (Resistance) ในการเริ่มเดินหรือสตาร์ทครั้งแรก แต่ทำหน้าที่ลดแรงเคลื่อนภายนอก ที่จะไหลเข้าสู่อาร์มาเจอร์ในขณะเริ่มสตาร์ท โดยจะยอมให้กระแสแต่เพียงส่วนน้อยผ่านเข้าสู่อาร์มาเจอร์ และจะค่อยๆ ลดความต้านทานลงเมื่อมอเตอร์ทวีความเร็วหรืออาร์มาเจอร์หมุนเร็วสูงขึ้น โดยทำให้เกิดแรงเคลื่อนต้านภายใน เพื่อต้านแรงทานเคลื่อนภายนอก

ในลักษณะการเช่นนี้ เป็นการทำได้ โดยยอมให้แรงเคลื่อนภายนอกเข้าสู่อาร์มาเจอร์เต็มที่ แต่เป็นความปลอดภัยในการที่จะให้แรงดันสูงกับมอเตอร์ ในขณะที่มอเตอร์มีความเร็วสูงพอ เพื่อต้านทานแรงเคลื่อนภายนอกนั้นด้วยแรงเคลื่อนต้านที่สูงกว่า แต่ถ้ามอเตอร์ยังมีความเร็วไม่เพียงพอ หรือมีการหมุนช้าอยู่ ย่อมทำให้แรงเคลื่อนภายนอก จะส่งกระแสย้อนกลับเข้าสู่อาร์มาเจอร์มากเกินไปได้  ถ้าหากไม่มีรีโอสตัทหรือเครื่องควบคุมมอเตอร์ในการเริ่มเดินครั้งแรกTags: ,
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...