22 มีนาคม 2023 วิธีตกแต่งหน้าพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ วิธีตกแต่งหน้าพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ในกรณีที่ฉนวนไมค่าคอมมิวเตเตอร์ เกิดชำรุดโดยไหม้หมดก็ให้ขูดออก แต่ขัดพื้นส่วนรอยไหม้ออกให้หมดแล้วจึงลงพื้นด้วยไมค่าเสียใหม่ ส่วนที่เป็นรูก็ให้อุดด้วยวัตถุผสมที่ใช้สำหรับอุด

คอมมิวเตเตอร์ที่สมบูรณ์ หรือประกอบได้ถูกต้องทั้งวง เมื่อเคาะดว้ยโลหะเล็กๆ จะมีเสียงแข็งและสะท้อนแต่ถ้าเคาะเป็นเสียงทึบๆ แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์หรือแน่นพอกรณีนี้จะทำให้เกิดเป็นขนแปรง และก่อให้เกิดวงจรลัดได้

ภายหลังเมื่อเปลี่ยนแปลง และทำการลงพื้นไมค่าใหม่ๆ จะต้องนำคอมมิวเตเตอร์นั้นไปอบความร้อนหรือผึ่งไฟให้อุณหภูมิของความร้อนสูงพอที่จะหลอมละลาย แชลแล็คที่เคลือบอยู่ได้ การอบหรือผึ่งความร้อน ควรใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ถ้าเป็นคอมมิวเตเตอร์ขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น เพราะความร้อนจะช่วยรัดตัวคอมมิวเตเตอร์ให้แน่นเข้า

พื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ที่เป็นรอยขรุขระ ไม่เสมอเรียบ ซึ่งมักจะเกิดการทำงานบกพร่องบางอย่างเช่นใช้แปรงแข็งเกินไป หรืออาจเกิดจากการหดตัวของฉนวนไมค่า อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีนี้อาจต้องมีการปรับแต่งพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ทุกช่อง ให้เรียบเสมอดังเก่าด้วยหินขัด หรือลบด้วยหินไฟชนิดละเอียด ถ้าเกิดเพียงเล็กน้อยก็อาจใช้ผ้าทรายอย่างละเอียดพันวัตถุหรือไม้ ทำการขัดถูแทนตะไบได้

หินขัดพื้นบาร์คอมมิวเตเตอร์ ซึ่งใช้กับเครื่องขัดหรือลับ (Grinder หรือ Grindstone) นี้ มีความหยาบและละเอียดอยู่หลายเกรด หินชนิดหยาบมักจะใช้กับคอมมิวเตเตอร์ที่มีรอยขรุขระมาก ส่วนชนิดละเอียดนั้นใช้กับความขรุขระเล็กน้อยหรือภายหลังที่ใช้หินหยาบแล้ว จึงใช้หินละเอียดนี้ขัดอีกครั้งหนึ่ง บาร์คอมมิวเตเตอร์บางแผ่นที่สูงเกินปกติ จะใช้หินขัดหรือเจียระไนชนิดนี้ก็ได้ หินขัดบางชนิดไม่ต้องใช้เข้าเครื่องขัด จะใช้มือจับขัดเหมือนใช้ตะไบก็มี หินขัดชนิดนี้เมื่อเวลาใช้ขัด จะต้องใช้อาร์มาเจอร์อยู่ในขณะหมุนหรือทำงาน ส่วนหินขัดที่เป็นเครื่องนั้นหมุนขัดได้เอง

การแก้ไขความสูงต่ำของพื้นบาร์คอมมิวเตเตอร์ ซึ่งเกิดจากความร้อนในการทำงาน และแซลแล็คที่เกาะทับไมค่าจะละลายตัว ทำให้บาร์ขยับเขยื้อนได้ สุดแต่กำลังเหวี่ยงในการหมุนทำงาน จึงทำให้เกิดความสูงต่ำเป็นบางแซกเมนท์ วิธีแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวนี้ จะต้องปล่อยให้มอเตอร์หรืออาร์มาเจอร์วิ่งไปจนกระทั่งร้อน โดยถอนแปรงออกแล้วจึงจับยึดตัววงแหวนหรือตัวคอมมิวเตเตอร์ให้แน่น สักครู่จึงปล่อย แล้วจับใหม่ ทำดังนี้ 2-3 ครั้ง ความสูงต่ำของบาร์อาจกลับคืนเข้าที่เดิมได้ โดยการช่วยเคาะเบาๆ เพื่อให้ความสูงของไมค่าลดลงตามด้วย แต่ถ้าต่ำเกินไป ก็ให้สอดมือเข้าไปในช่องภายในวงแหวนแคบๆ ของไมค่า ดันให้เหยอเล็กน้อยด้วยวิธีเบาๆTags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...