15 พฤษภาคม 2023 วงจรลัดที่บาร์คอมมิวเตเตอร์ (Short Bars) วงจรลัดที่บาร์คอมมิวเตเตอร์ (Short Bars)วงจรลัดที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ด้วยกันในการประกอบหรือเปลี่ยนฉนวนใหม่ ซึ่งหมายความว่ายังมิได้ทำการต่อกับคอยล์ของอาร์มาเจอร์ กรณีนี้จะแก้ไขหรือเปลี่ยนฉนวนใหม่ได้ไม่ยากนัก แต่ถ้าคอมมิวเตเตอร์ ได้มีการต่อกับคอยล์ หรือ ปลายลวดที่พันอาร์มาเจอร์โดยเรียบร้อย และนำไปใช้งานแล้วเกิดข้อบกพร่องในเรื่อวงจรลัดหรือชอร์ททางกระแสไฟ้าขึ้นเนื่องจากฉนวนชำรุด ก็เป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อย เพราะจะต้องใช้เครื่องตรวจสอบ หรือต้องมีการละลายตะกั่วเชื่อมสายของคอมมิวเตเตอร์ออก แล้วแก้ไขด้วยวิธีการเปลี่ยนฉนวนตรงบาร์ที่เกิดวงจรลัดใหม่

ถ้าการบกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความสกปรกของผงถ่านหรือแปรง หรือน้ำมันหล่อลื่นเกาะจับตรงช่องเซกเมนท์ ทำให้เกิดวงจรลัดระหว่างบาร์ต่อบาร์นั้น (Hack-saw blade) ที่ทิ้งแล้ว นำไปฝนลับกับหินขัดให้มีรูปลักษณะปลายข้างหนึ่งทำเป็นขอแหลม ส่วนอีกปลายหนึ่งใช้ผ้าเทปพันเพื่อใช้เป็นด้ามสำหรับมือจับถือ การทำเครื่องมือที่ใช้สำหรับเซาะร่องเซกเมนท์ของบาร์คอมมิวเตเตอร์

การใช้ใบเลื่อย ที่ทำเป็นเครื่องมือขูดสิ่งสกปรกในเซกเมนท์ของบาร์ดังกล่าว ในบางครั้งอาจจำเป็นต้องทำการขูดลงไปลึกๆ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกให้หมด ไมค่าที่มีผงถ่านจับเกาะจะมีสีดำและเป็นฝุ่นคล้ายผงกรวดทรายอุดอยู่ ซึ่งโดยปกติไมค่าที่ดีจะมีสีขาว หรือเมื่อขูดเขม่าถ่านออกหมดแล้วก็จะเป็นสีขาวกลับดังเดิม จึงควรใช้ใบเลื่อยขูดทิ้งจนกว่าไมค่าจะมีสีข่าวจนเห็นได้ชัด

ภายหลังจากการขูดสิ่งสกปรกออกแล้ว ส่วนที่เป็นรูหรือช่องเล็กๆ เกิดจากปลายใบเลื่อยที่ขูด จำเป็นจะต้องทำการอุดด้วยผงอุดดังกล่าวที่เรียกว่า ซีเมนท์ (Commutator cement) หรือถ้าแผ่นไมค่าเกิดเป็นรู ก็ควรอุดด้วยไมค่าลงไปใหม่อีกแผ่นหนึ่งแล้วใช้ยาอุดดังกล่าว แล้วทิ้งไว้ให้แห้งเสียก่อนจึงค่อยนำมาใช้งาน

วงจรลัดที่เกิดขึ้นกับคอมมิวเตเตอร์ ในกรณีที่มีการต่อกับคอยล์ของอาร์มาเจอร์อยู่แล้ว หรือเกิดขึ้นในขณะอาร์มาเจอร์ทำงาน จำเป็นต้องถอดคอมมิวเตเตอร์ออกมาเปลี่ยนฉนวนใหม่นั้น วิธีนี้ จะต้องทำการละลายตะกั่วบัดกรีเชื่อมระหว่างปลายสายของอาร์มาเจอร์กับคอมมิวเตเตอร์ออกเสียก่อน แล้วจึงค่อยคลายสลักเกลียวที่ยึดจับทั้งหมดของคอมมิวเตเตอร์ออก ใช้ฆ้อนเคาะเบาๆ เพื่อให้แหวนตอนปลาย และบาร์แต่ละแผ่นของคอมมิวเตเตอร์หลวมคลาย ถอดแหวนตอนปลายนี้ แล้วใช้คีมหรือปากคีมจับแผ่นบาร์ที่เกิดวงจรลัดนี้ออกมา ประกอบฉนวนไมค่าให้ใหม่ แล้วจึงค่อยสวมเข้าที่เดิมทำการบัดกรีให้เรียบร้อยดังเก่า

ถ้าปรากฏ วงจรเกิดลัดขึ้นแก่บาร์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น และคอมมิวเตเตอร์วงจรขาดด้านหลัง วิธีแก้ไขแบบง่ายๆ ก็คือ ยกสายขึ้นพ้นจากบาร์แผ่นหนึ่ง แล้วใช้ตะกั่วบัดกรีปลายทั้งสอง และใช้เทปพันให้เป็นที่เรียบร้อยไม่ให้กระทบหรือสัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ได้ เป็นวิธีที่หนีจากแผ่นบาร์ทั้งคู่ที่เกิดวงจรลัดTags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...