8 พฤษภาคม 2023 มอเตอร์ มอเตอร์มอเตอร์(Motor) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือที่เรียกกันว่า ไดนาโม (Dynamo) มีส่วนประกอบและรูปลักษณะเกือบจะเรียกได้ว่า เป็นเครื่องกลอย่างเดียวกัน แต่หากการปฏิบัติงานของมอเตอร์กับไดนาโม จะมีการแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะมอเตอร์กระแสไฟตรง D.C มีลักษณะรูปร่างตลอดจนกรรมวิธี เช่น เดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสงตรง กล่าวคือ

มอเตอร์ เป็นเครื่องอาศัยพลังงานของกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนมาเป็นพลังงานของเครื่องกลไก ส่วนไดนาโมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น อาศัยพลังงานของกลไก มาเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้า แต่ก็มีมอเตอร์บางชนิด ที่สามารถทำงานในลักษณะเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ซึ่งได้แก่มอเตอร์กระแสไฟตรง หรือ ดี.ซี มอเตอร์ (D.C Motor) คือ อาจหมุนทำงานแล้วใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ เช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมกระแสตรง ซึ่งสามารถจะใช้เป็นมอเตอร์ได้

ข้อแตกต่างของมอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรง กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จะต่างกันที่ตำแหน่งแนวแกนของตัวมอเตอร์เท่านั้น ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเกิดทางคอมมิวเตเตอร์และต้องเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ของแปรงถ่านเล็กน้อยเมื่อต้องการจะแปลงให้มอเตอร์กระแสไฟตรง เป็นเครื่องกำหนดไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งจะได้อธิบายหลักการเป็นลำดับในบทต่อ ๆ ไป ข้อที่ควรจะสรุปให้ให้ทราบในหลักการของมอเตอร์ก็คือ

มอเตอร์ คือ เครื่องที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ( Electrical Energy) ให้เป็นพลังงานกล (Mechanical Energy)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโม คือ เครื่องที่เปลี่ยนพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งโดยแท้จริงแล้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมก็หาใช่เป็นตัวสร้างพลังงาน หรือกระแสไฟโดยตรงทีเดียวตามที่เข้าใจไม่ หากแต่ไดนาโม เป็นเพียงตัวกลจักรที่ก่อให้เกิดพลังกดดันกระแสไฟฟ้า ผ่านสื่อวงจรกระแสไฟ ไปตามความต้องการเท่านั้น หรือจะเรียกว่าไดนาโมเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าผ่าน โดยการเปลี่ยนพลังงนของเครื่องให้กลับเป็นพลังงานไฟฟ้าก็ได้

มอเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternrting Current Motor) หรือเรียกว่า มอเตอร์ไฟฟ้า A.C

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) หรือเรียกว่า มอเตอร์ไฟฟ้า D.C

Incoming search terms:

  • https://www howrepairmotor com/tag/ไดนาโม/
  • https://www howrepairmotor com/มอเตอร์/


Tags: , , , , , , ,
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...