4 พฤษภาคม 2023 มอเตอร์กระแสไฟสลับ A.C Motor มอเตอร์กระแสไฟสลับ A.C Motor   

     มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสไฟสลับ (A.C Motor) จัดว่าเป็นมอเตอร์ที่ใช้กันอยู่แพร่พลายตามโรงงานต่างๆ ไม่น้อย เนื่องจากอุปกรณ์หรือเครื่องทุุ่นแรงที่ใช้กันภายในโรงงานและอาคารบ้านเรือนส่วนมาก มักจะประกอบด้วย เครื่องจักรมอเตอร์กระแสไฟสลับเป็นอุปกรณ์ช่วยอยู่ด้วย และมีส่วนดีอยู่ที่ว่ามอเตอร์กระแสไฟสลับ มักไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากประกายของกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ง่าย ซึ่งโรงงานบางแห่งจำเป็นต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไวไฟเก็บรักษาไว้ เพราะเหตุว่ามอเตอร์ไฟสลับมีโรเตอร์ (Rotor) เป็นแบบทรงกระรอก (Squirrel Cage Rotor) และไม่มีคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) เหมือนมอเตอร์กระแสตรง D.C

   มอเตอร์กระแสสลับหรือ เอ.ซี.มอเตอร์ ต่างกับ ดี.ซี.มอเตอร์ ที่มิได้ใช้คอมมิวเตเตอร์ (แต่ก็อาจมีมอเตอร์กระแสสลับขนาดเล็กบางชนิดที่จำเป็นต้องใช้คอมมิวเตเตอร์อยู่เหมือนกัน) แบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกได้ 3 ชนิด คือ

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิด 1 เฟส (A.C Single phase  Motor)

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิด 2 เฟส (A.C Two phase Motor)

3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิด 3 เฟส (A.C Three phase Motor)

         มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว

มอเตอร์กระแสสลับชนิด 1 เฟส หรือเฟสเดียว เป็นมอเตอร์ขนาดเล็ก มักจะใช้เป็นมอเตอร์สำหรับ จักรเย็บผ้า,ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า และเครื่องบดแป้ง ฯลฯ ซึ่งจะได้แยกแบบอธิบายให้ทราบแต่ละแบบ

รูปลักษณะภายนอกของมอเตอร์ชนิดนี้ มีโครงประกอบภายนอกแยกออกเป็น 2 แบบ คือแบบ ที่มีเปลือกประกอบภายนอกแยกออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่มีเปลือกหุ้มหรือตัวเรือนปิดไว้โดยมิดชิด อีกแบบหนึ่งเป็นแบบโปร่งอากาศภายนอก ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้กลไกภายในได้รับการระบายถ่ายเทความร้อน ทั้งสองแบบนี้ ผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับที่จะนำไปใช้กับงานเท่านั้น ส่วนอัตรากำลังนั้น จะมีแผ่นโลหะติดอยู่ที่ตัวเรือน (Frame) ประกอบภายนอก มีตั้งแต่ขนาด 1/20 – 10 แรงม้า มอเตอร์ชนิดนี้ แบ่งออกเป็น 5 แบบมีชื่อเรียกต่างกัน และมีคุณสมบัติในการใช้งานต่างกันอยู่บ้าง คือ

1. สพลิทเฟส มอเตอร์ (Split- phase motor)

2. คะแพคซิเตอร์ มอเตอร์ (Capacitor motor)

3. รีพัคชั่น มอเตอร์ (Repulsion-type motor)

4. ยูนิเวอร์แซล มอเตอร์ (Universal motor)

5. เชดด์โพล มอเตอร์ (Shaded- pole motor)

Incoming search terms:

  • https://www howrepairmotor com/มอเตอร์กระแสไฟสลับ-a-c-motor/


Tags: , , , ,
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading...