20 มีนาคม 2023 Compound Motor คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor)Compound Motor

คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor) จัดได้ว่าเป็นมอเตอร์ที่มีความเร็วสม่ำเสมอแท้จริงได้โดยตลอด ไม่ว่างานจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมักจะใช้เป็นมอเตอร์สำหรับงานหนักๆ หรือในงานที่ต้องการความเร็วอยู่ในค่าคงตัวอย่างแท้จริง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของานได้อย่างกว้างขวาง และมีแรงบิดพอสมควร เช่นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ โรงงานเครื่องจักรกลต่างๆ เพราะเป็นมอเตอร์ที่รวม ( Compound) คุณลักษณะของชันท์มอเตอร์และซีรีส์ ทั้ง 2 แบบ เข้าด้วยกันในมอเตอร์เครื่องเดียวกัน จึงเรียกว่า คอมเปานด์มอเตอร์ ( Compound Motor)

โดยจุดประสงค์ ที่จะให้มอเตอร์มีความเร็วสม่ำเสมอทั่วกันทุกโหลดหรืองานที่ให้กับมอเตอร์ จึงต้องจัดให้มีขดลวดสนามแม่เหล็ก 2 ชุด รวมกัน คือสนามแม่เหล็กซีรีส์ (Series field) และสนามแม่เหล็กชันท์ (Shunt Field)

คอมเปานด์มอเตอร์มีคุณลักษณะพิเศษ คือมีแรงเริ่มหมุนสูง (High starting torque) แต่รอบการหมุนคงที่ (Constant speed) หรือความเร็วคงที่ ตั้งแต่ยังไม่มีงานจนกระทั่งให้งานเต็มกำลัง และได้จัดแบ่งออกไป 2 ชนิด โดยถือหลักการในการแบ่งทิศทางการไหลของกระแสในขดลวดสนามแม่เหล็ก และคุณลักษณะของชันท์มอเตอร์และซีรีส์มอเตอร์มาอยู่รวมกันในเครื่องเดียวกัน คือ

1. คิวมิวเลติฟ คอมเปานด์มอเตอร์ (Cumulative Compound Motor)

2. ดิฟเฟอเรนเชียบ คอมเปานด์มอเตอร์ (Differential Compound Motor)Tags: ,
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...