6 พฤษภาคม 2023 คอมมิวเตเตอร์กับแปรง คอมมิวเตเตอร์กับแปรงคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) กับแปรงไฟหรือแปรงถ่าน (Brush) นับได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาร์มาเจอร์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะหมายถึงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง D.C. ซึ่งไดนาโมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จำเป็นต้องมีคอมมิวเตเตอร์กับแปรงเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำงาน ส่วนมอเตอร์กระแสตรงถึงแม้จะไม่มีคอมมิวเตเตอร์แต่ก็จำเป็นต้องมีสลิปปริงก์และแปรงถ่าน เช่นเดียวกัน

คอมมิวเตอร์กับวงจรรวมไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟ้า ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟสลับและไฟตรง จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ประกอบอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดกระแสไฟหรือพลังงานที่ได้จากอาร์มาเจอร์ตามที่ต้องการ อุปกรณ์ประกอบนี้คือ

วงรวมไฟฟ้า (Collecting ring) เมื่อต้องการจะได้กระแสไฟ้าจากอาร์มาเจอร์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จะต้องใช้วงรวมไฟ้าหรือคอลเลคติ้งริงก์ โดยวิธีต่อปลายลวดของขดลวดอาร์มาเจอร์กับวงรวมไฟฟ้านี้ และให้แปรงสัมผัสกับผิวรอบๆ วงรวมนี้ แปรงจะเป็นสิ่งที่รวบรวมหรือกระแสไฟ เรียกว่า แหวนสลิป (Slip ring) ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับมอเตอร์กระแสไฟสลับเท่านั้น

คอมมิวเตเตอร์ (Commutater) ใช้กับกระแสไฟตรงโดยส่วนมาก ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าเราได้จัดให้แปรงต่อเข้ากับขดลวดปลายหนึ่งและแปรงอีกอันหนึ่ง ต่อเข้ากับอีกปลายหนึ่งของขดลวดที่หมุนได้ โดยจัดทำให้เปลี่ยนได้ทุกขณะ ในเมื่อกระแสไฟฟ้าในด้านๆ หนึ่งของขดลวดเปลี่ยนย้อนทางเดิน เราจะได้กระแสไฟฟ้าภายนอกเดินไปในทางเดียวกันเสมอ และสิ่งที่สามารถทำให้เกิดผลดังกล่าวนี้ได้ ก็โดยใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบคือตัวคอมมิวเตเตอร์นั้นเอง

คอมมิวเตเตอร์ประกอบรูปร่างเป็นวงแหวน ตรึงติดแน่นอยู่กับปลายขั้วหรือเพลาของอาร์มาเจอร์ และมีอาการหมุนไปตามจังหวะหมุนของอาร์มาเจอร์ด้วย ส่วนแปรงไฟนั้นจะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลายผิวของแปรงกดสัมผัสกับพื้นบาร์ หรือช่องเซกเมนท์รอบๆ คอมมิวเตเตอร์

Incoming search terms:

  • https://www howrepairmotor com/คอมมิวเตเตอร์กับแปรง/
  • แปรงในไดนาโมทำหน้าที่อะไร


Tags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3.75 out of 5)
Loading...