8 พฤษภาคม 2023 Commutating pole คอมมิวเตติ้งฟิลด์และอินเตอร์โพลCommutating pole

การจัดให้มีอินเตอร์โพล ( Interpole) หรือคอมมิวเตติ้งโพล (Commutating pole) หรือฟิลด์นี้ส่วนมากมักจะจัดให้มีขึ้นในชันท์มอเตอร์ และคอมเปานด์มอเตอร์ขนาดตั้งแต่ 1/2 แรงม้าขึ้นไป อาจจัดให้มีจำนวนของอินเตอร์โพลเพียงขั้วเดียวต่อขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้วของมอเตอร์ หรืออาจมีจำนวนเท่ากับขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ก็ได้ โดยจัดให้อยู่ในระหว่างขั้วแม่เหล็กธรรมดาของมอเตอร์

อินเตอร์โพล เป็นขั้วแม่เหล็กเล็กๆ พันด้วยลวดเส้นใหญ่มีจำนวนรอบเพียงเล็กน้อย 1 ชุด ขดลวดของมันนี้จะต่อเป็นอันดับกับอาร์มาเจอร์ แรงของขั้วแม่เหล็กพิเศษหรือ อินเตอร์โพล นี้ ขึ้นอยู่กับกระแสที่มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังได้รับอยู่ในขณะทำงาน ส่วนทิศทางของขั้วแม่เหล็กพิเศษนี้ ขึ้นอยู่กับขั้วแม่เหล็กธรรมดาหรือขั้วเมน (Main pole) ของมอเตอร์ที่มีอยู่ และย่อมขึ้นอยู่กับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ด้วย

ประโยชน์ของอินเตอร์โพล ก็คือ การป้องกันมิให้เกิดประกายไฟขึ้นที่แปรง ในขณะมอเตอร์อยู่ในความเร็วสูงและกิริยาของมันก็เพื่อ ลบล้าง ความอลวน ของแม่เหล็กที่เกิดขึ้นอย่างมาก ในขณะสนามแม่เหล็กมีแรงอ่อน ช่วยทำให้ความเร็วสูงขึ้น และทำให้เกิดประกายไฟน้อยที่สุดในการเปลี่ยนแปลงความเร็วถึง 600 เปอร์เซนต์ จากช้าที่สุดถึงเร็วที่สุด

การประกอบอินเตอร์โพล โดยเฉพาะชันท์มอเตอร์ และคอมเปานด์มอเตอร์ จัดได้ว่ามีความจำเป็นต่อการที่ต้องจัดให้มี อินเตอร์โพล ดังกล่าว การประกอบอินเตอร์โพลในมอเตอร์ที่มีขั้วเมน 2 ขั้ว และมีจำนวนอินเตอร์โพล หรือขั้วแม่เหล็กพิเศษเท่ากับจำนวนขั้วของมอเตอร์แบบนี้ จะทำให้กระแสแม่เหล็กหรือไฟฟ้าเดินหมุนกลับทางแบบย้อนเข็มนาฬิกา อินเตอร์โพลของมอเตอร์ชนิด 2 ขั้ว ส่วนมอเตอร์ที่มีขั้วเมน 4 ขั้วนั้น เมื่อประกอบอินเตอร์โพลเข้าไปแล้ว กระแสแม่เหล็กหรือไฟฟ้าจะเดินหรือหมุนแบบเข็มนาฬิกา อย่างไรก็ตาม กระแสไฟฟ้าหรือแม่เหล็กอินเตอร์โพล ก็ เช่นเดียวกับขั้วเมนของมอเตอร์ ที่มีการกลับ ทิศทางการหมุนได้

หลักการต่อสายและประกอบอินเตอ์โพลในมอเตอร์ ต้องต่อขดลวด สนามแม่เหล็กชันท์ เป็นอันดับเพื่อให้ได้แรงของกระแสแม่เหล็กหรือไฟฟ้า และนำปลายสายตัวนำทั้งคู่ออกนอกมอเตอร์ ทำเครื่องหมายไว้ที่ขั้วใดขั้วหนึ่งต่อสายของขดลวดสนามแม่เหล็กซีรีส์ วิธีเดียวกับขดลวดชันท์แล้วนำสองสายนั้นออกมา ต่ออินเตอร์โพลเป็นอันดับเพื่อให้ได้กระแสแม่เหล็กหรือไฟฟ้าสลับกัน แล้วต่อเป็นอันดับกับอาร์มาเจอร์ นำเอาสายตัวนำของอินเตอร์โพล และสายตัวนำของอาร์มาเจอร์ออกข้างละหนึ่งสายทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วจะได้ 6 สาย คือ สายของขดลวดสนามชันท์ 2 สาย ขดลวดสนามซีรีส์ 2 สาย และสายตัวนำของอินเตอร์โพลและอาร์มาเจอร์อย่างละ 1 สาย ( บางโอกาส สายของสนามแม่เหล็กชันท์ 1 สาย และสายของสนามแม่เหล็กซีรีส์ 1 สาย เมื่อต่อรวมกันภายใน มอเตอร์จะได้จำนวนสายตัวนำของสองสายนี้เป็นสายเดียว รวมเป็น 5 สาย) การต่อสายตัวนำ 6 สายดังภาพที่แสดงเป็นการประกอบอินเตอร์โพล ของคอมเปานด์มอเตอร์ แบบที่ทำให้มอเตอร์หมุนกลับทิศทางหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา คือ หมุนจากขวาไปซ้าย

การต่อสาย เพื่อให้มีการหมุนจากขวาไปซ้ายหรือหมุนย้อนเข็มนาฬิกานี้ กระแสแม่เหล็กหรือไฟฟ้าของอินเตอร์โพลจะเป็นเช่นเดียวกับขั้วเมนของมอเตอร์ ซึ่งจะอยู่หลังขั้วอินเตอร์โพล ด้วยเหตุนี้ ในการตรวจทดลองกระแสแม่เหล็กของอินเตอร์โพล จึงเป็นของแน่นอนที่ว่า มิใช่จะได้แต่กระแสสลับกัน ในแบบของมันแต่อย่างเดียว แม้กระแสแม่เหล็กดังกล่าวนี้ยังเป็นการถูกต้อง และสัมพันธ์กับขั้วเมนของแต่ละขั้วในมอเตอร์อีกด้วย แต่ถ้ามอเตอร์ยังคงหมุนในลักษณะแบบเข็มนาฬิกา จำเป็นที่จะต้องกลับทิศทางการหมุนเสียใหม่ โดยการกลับที่สาย x และสาย y กระแสทั้งหมดในสนามแม่เหล็กคงเป็นไปเช่นเดิมTags: , ,
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...