7 พฤษภาคม 2023 คอมมิวเตเตอร์ ข้อบกพร่องของคอมมิวเตเตอร์คอมมิวเตเตอร์ที่เกิดสกปรก และมีผงเขม่าปนน้ำมันจับอยู่ตามร่อง ซึ่งมักจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดวงจรลัดได้ง่าย ควรหมั่นให้มีการตรวจระวังรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะมอเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้แปรงไฟชนิดแปรงถ่าน ผงถ่านของแปรงจะเกาะอยู่ตามซี่ หรือร่องของคอมมิวเตเตอร์ต้องเช็ดถูด้วยผ้าสักหลาดชุบน้ำมันก๊าดพอหมาดๆ แล้วเช็ดรอบๆ บาร์ของคอมมิวเตเตอร์เสมอ

คอมมิวเตเตอร์

การสปาร์คที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการปรับแปรงไฟไม่ถูกต้องดังที่กล่าว จะมีประกายไฟเป็นสีฟ้า แต่ถ้าคอมมิวเตเตอร์สกปรกมีผงเขม่าจับเป็นสะพานไฟระหว่างบาร์ต่อบาร์ประกายไฟที่สปาร์คมักจะเป็นสีแดง และมีเสียงแซ็ดๆ เกิดขึ้น

คอมมิวเตเตอร์โดยปกติ ควรให้มีการหล่อลื่นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และควรจะเลือกใช้ในกรณีจำเป็นจริงๆ เช่น กรณีที่แปรงไฟเกิดความแข็งกระด่างในขณะสัมผัส วิธีหล่อลื่น (Lubrication) ให้หยอดน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นชุ่มอยู่ ทาบกับพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์แล้วเปิดให้มอเตอร์เดินเบาๆ สักพัก พอให้น้ำมันจับพื้นบาร์เล็กน้อยเท่านั้น อย่าใช้หยอดลงบาร์คอมมิวเตเตอร์เพราะน้ำมันนั้นจะทำให้เป็นต้นเหตุของความสกปรกได้ง่าย

น้ำมันที่ใช้กับการหล่อลื่นคอมมิวเตเตอร์ ด้วยวิธีดังกล่าวควรใช้น้ำมันจำพวกแร่ (Mineral Oil) หรือวาสลีนไม่ควรใช้น้ำมันจำพวกพืช เพราะเป็นชนวนให้เกิดผงถ่านได้ง่าย

ข้อบกพร่องของคอมมิวเตเตอร์ อาจมีหลายประการที่ควรระมัดระวัง ต้นเหตุที่ทำให้เกิดประกายไฟ หรือการสปาร์ค มีผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องต่างๆ ดังนี้

– การปรับแปรงไม่ถูกต้อง

– แปรงไฟไม่มีคุณภาพดีพอ หรือชนิดเล็ก

– คอมมิวเตเตอร์สกปรก

– มอเตอร์ทำงานมากเกินไป

– เกิดวงจรลัดในคอยล์สนามแม่เหล็กหรือคอยล์สเตเตอร์

– พื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ไม่เรียบสนิท

หลักสำคัญอีกประการหนึ่ง ในการที่จะทำให้เกิดประกายไฟได้น้อยที่สุด ก็คือการที่จะต้องจัดวางแปรงไว้โดยเฉพาะในจุดๆ หนึ่ง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะจุดนี้เป็นที่ซึ่งขดลวดได้ทำให้เดินลัดทาง ในเมื่อขดลวดไม่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก และเมื่อขดลวดที่ถูกทำให้ลัดทางเมื่อแปรงพ้นออกไป จึงไม่มีกระแสขาด และประกายไฟย่อมไม่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้น้อย เมื่อเปรียบกับแนวอื่นๆ ที่อยู่ของแปรง โดยนัยนี้ เรียกว่า แนวประกายไฟน้อย ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว

Incoming search terms:

  • https://www howrepairmotor com/ข้อบกพร่องของคอมมิวเตเตอร์/


Tags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...