10 พฤษภาคม 2023 การแบ่งชนิดของมอเตอร์ D.C การแบ่งชนิดของมอเตอร์ D.C 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง D.C แบ่งออกเป็น 3 ชนิด เช่นเดียวกับเจนเนอเรเตอร์ หรือ เครื่องกำเนิดกระแสไฟตรงได้แก่

1. มอเตอร์แบบชันท์ หรือ Shunt motor

2. มอเตอร์แบบซีรีส์ หรือ Series Motor

3. มอเตอร์แบบคอมเปานด์ หรือ Compound Motor

มอเตอร์แต่ละชนิด หรือแต่ละแบบมีความหมายจากการต่อสายคอลย์สนามแม่เหล็ก และการพันสายมอเตอร์อาร์มาเจอร์เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อ ชันท์มอเตอร์ถือว่าเป็นมอเตอร์ทั่วไปใน 3 ชนิด และมีความดีที่มีความเร็วคงที่เมื่อบรรจุงานให้และเมื่อไม่ใ้ช้งาน กล่าวคือมันจะไม่หมุนเร็วจัดในขณะถอนงานออกจนหมด ความเร็วของชันท์มอเตอร์เมื่อให้ฉุดงานหรือให้ทำงานเต็มที่ จะหมุนด้วยอัตราเร็วน้อยกว่า เมื่อยังไม่ทำงาน หรือ หมุนไปเปล่าๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จัดได้ว่า เป็นมอเตอร์ที่มีการพิกัดความเร็วได้ดีกว่ามอเตอร์อีก 2 ชนิด แต่อย่างไรก็ดี มอเตอร์ทั้ง 3 ชนิด ก็มีส่วนดีและคุณประโยชน์แต่ละอย่างต่างกันในการนำมาใช้งาน ซึ่งจะได้อธิบายถึงหลักการให้ทราบในบทความต่อไปTags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...