7 มีนาคม 2023 การสัมผัสของแปรงกับพื้นบาร์คอมมิวเตเตอร์ การสัมผัสของแปรงกับพื้นบาร์คอมมิวเตเตอร์ขนาดของแปรงถ่านหรือแปรงทองแดง ตามปกติมิได้วางกำหนดไว้ให้แน่นอนแต่ประการใด แต่ถือกำหนดที่ว่าพื้นหลังของการสัมผัส ( Contact ) ของแปรง จะต้องมีขนาดกว้างกว่าความหนาของฉนวน แต่ละเซกเมนท์ของคอมมิวเตเตอร์เป็นหลักใหญ่ หรือความกว้างของพื้นหน้าสัมผัสของแปรงจะต้องให้หนา และมีความกว้างพอในขนาด 2.1/2 ของเซกเมนท์คอมมิวเตเตอร์

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์

การสัมผัสในการทำงานระหว่างการเสียดสีสัมผัสและความกดดันของผิวหน้าทั้งสอง ตลอดจนความฝืด (Viscosity) ในการเสียดสี มีข้อแตกต่างบางอย่าง และต่างกันตรงชนิดของแปรงอยู่บ้างคือ

แปรงโลหะ สามารถต้านทานกระแสไฟฟ้าได้ ตั้งแต่ 150-200 แอมป์ ต่อหนึ่งตารางนิ้ว(Amp/squ.in.) ของพื้นบาร์คอมมิวเตเตอร์

แปรงถ่านคาร์บอน สามารถต้านทานกระแสไฟฟ้า ได้ตั้งแต่ 40-70 แอมป์ ต่อหนึ่งตารานิ้วของพื้นบาร์คอมมิวเตเตอร์

แปรงโลหะ มีน้ำหนักความกดในขณะสัมผัสทำงาน คิดเป็นอัตราปอนด์ 1.25-1.40 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

แปรงถ่านคาร์บอน มีน้ำหนักความกดในขณะสัมผัสทำงานคิดเป็นอัตราปอนด์ 1.00-2.06 ปอนด์ ต่อตารางนิ้วTags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...