26 พฤษภาคม 2023 Wave winding การพันแบบ Wave Windingการพันแบบ Wave Winding การพันแบบนี้ถ้าจะแปลตามศัพท์ก็เรียกว่า การพันอาร์มาเจอร์แบบคลื่นวิธีพันอาจจะแตกต่างกันแบบแลพ อยู่บ้าง แต่ก็แบ่งแยกออกเป็น 3 วิธีด้วยกัน คือ

1. ซิมเพลกซ์ เวฟ ไวน์ดิ้ง (Simplex Wave Winding)

2. ดูเพลกซ์ เวฟ ไวน์ดิ้ง (Duplex Wave Winding)

3. ทริพเพลกซ์ เวฟ ไวน์ดิ้ง (Triplex Wave Winding)

Wave winding

ข้อแตกต่างในการพันแบบแลพกับแบบเวฟ อยู่ที่ในตำแหน่งของสายลวดที่พันอาร์มาเจอร์ ต่อกับบาร์คอมมิวเตเตอร์ แบบซิมเพลกซ์ แลพ ไวน์ดิ้ง การพันตั้งต้นและบรรจบรอบของปลายขดลวดในขดลวดเดียวกัน แต่วิธีพันแบบ เวฟ ไวน์ดิ้ง การพันตั้งต้นและบรรจบรอบของปลายขดลวด จะต่อกับคอมมิวเตเตอร์ ซึ่งอยู่ต่างหากคนละบาร์ และห่างกันออกไปมากทีเดียว

วิธีการพันแบบเวฟไวน์ดิ้งมีดังนี้

มอเตอร์ชนิด 4 ขั้ว การต่อปลายสายของขดลวดกับบาร์คอมมิวเตเตอร์ จะต่อกันในด้านตรงข้ามของบาร์

มอเตอร์ชนิด 6 ขั้ว การต่อปลายสายขดลวดเป็นแบบ 1-3 ของบาร์คอมมิวเตเตอร์ ซึ่งอยู่ต่างห่างกัน

มอเตอร์ชนิด 8 ขั้ว การต่อปลายสายขดลวดเป็นแบบ 1-4 ของบาร์คอมมิวเตเตอร์ ซึ่งอยู่ต่างหากกัน

การพันแบบเวฟไวน์ดิ้ง สรุปแล้วเป็นแบบซึ่งให้เริ่มต้น และปลายสายของขดลวดแต่ละสายต่อกับบาร์ต่างหากกันไป ซึ่งสุดแต่จำนวนของขั้วมอเตอร์ และจำนวนของบาร์คอมมิวเตเตอร์ที่มีอยู่ (วิธีพันขดลวดอาร์มาเจอร์จะได้กล่าวอธิบายอีกครั้งหนึ่ง)

ในการพันขดลวดแบบเวฟไวน์ดิ้งสำหรับมอเตอร์ที่มี 4 ขั้วนั้น กระแสไฟฟ้าจะไหลเรื่อยตลอดไปยังขดลวด อย่างน้อย 2 ขด ก่อนที่จะถึงบาร์คอมมิวเตเตอร์ซึ่งอยู่ติดกับจุดสตาร์ทหรือเริ่มเดินของมอเตอร์ ถ้าเป็นมอเตอร์แบบ 6 ขั้ว กระแสจะไหลเข้าสู่ขดลวด 3 ขดก่อนจะถึงบาร์ที่ติดกับจุดสตาร์ท การพันแบบเวฟไวน์ดิ้งนี้ ไม่ใช้กับมอเตอร์ชนิด 2 ขั้ว

Incoming search terms:

  • https://www howrepairmotor com/การพันแบบ-wave-winding/


Tags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4.78 out of 5)
Loading...