12 มีนาคม 2023 การพันอาร์มาเจอร์ การพันอาร์มาเจอร์งานพันขดลวดรอบอาร์มาเจอร์ หรือพันลวดไฟฟ้าบนร่อง (Slot) รอบลำตัวของอาร์มาเจอร์โดยวิธีพันต่างๆ กันนั้น เป็นงานที่ต้องการความละเอียดประณีต และถูกหลักการพันจริงๆ ซึ่งนับได้ว่า เป็นงานประเภทซ่อมอย่างหนึ่ง ที่ยากที่สุดในบรรดาการซ่อมเครื่องกลประเภทไฟฟ้าหรือ พลังงานกลด้วยกัน แต่ก็ไม่ยากเดินไปกว่าที่จะศึกษา หาความรู้และความชำนาญได้

commutator

การพันอาร์มาเจอร์ด้วยขดลวดหรือคอยล์ จะเรียกว่าเป็นงานสร้างโดยตรงทีเดียวไม่ถูกนัก เพราะอาร์มาเจอร์หรือคอยล์ที่เกิดชำรุดถึงขนาดไฟลัดวงจรรั่ว หรือไหม้ชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้นั้น ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงขดลวดที่ชำรุดนั้น เพื่อทำการพันลวดลงไปใหม่ (Rewinding) ก็จัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่า ซ่อมใหม่ คือ รื้อคลายเส้นลวดของเดิมที่ชำรุดออกทิ้ง ประกอบฉนวนลงไปใหม่ แล้วพันด้วยลวดตามร่องแนวเดิมของมัน แต่ทั้งนี้ หมายความว่าแก่นหรือแกน (Iron core) โลหะ ซึ่งประกอบเป็นรูปร่างสำหรับพันขดลวดของอาร์มาเจอร์ จะต้องไม่ชำรุดเสียหายไปด้วย และยังคงรักษาแผ่นโลหะ (Laminated) แผ่นบางๆ ที่อัดเป็นรูปลำตัวของมันไว้ จึงจะสามารถใช้วิธีการพันขดลวดใหม่ลงไปได้Tags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 3.20 out of 5)
Loading...