14 พฤษภาคม 2023 การพันอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก การพันอาร์มาเจอร์ขนาดเล็กการพันขดลวดสำหรับอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแบบง่ายๆ และธรรมดาทั่วไป ด้วยวิธีพันให้ขดลวดต่อเป็นอันดับกันในร่องอาร์มาเจอร์ และเชื่อมไปยังบาร์คอมมิวเตเตอร์ มีหลักการง่ายๆ คือ

ก่อนทำการพันขดลวดอาร์มาเจอร์ จำเป็นจะต้องประจุฉนวนหรือกระดาษทำฉนวนลงไปทุกร่องๆ เสียก่อนเพื่อป้องกันมิให้ขดลวดกระทบกับแกนโลหะของอาร์มาเจอร์ซึ่งจะทำให้เกิดวงจรลัดลงดินได้ มอเตอร์ทุกๆ ชนิดก็เช่นเดียวกัน กระดาษทำฉนวนที่จะใช้กับอาร์มาเจอร์ควรเลือกขนาดความหนาบางให้เท่ากับของเดิมของมันที่รื้อออกมาจากอาร์มาเจอร์แล้ว

อาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก การตัดฉนวนควรเผื่อให้ล้นออกมานอกร่องเล็กน้อย คือให้เหลือปลายกระดาษฉนวนยื่นออกมาจากร่องประมาณข้างละ 1/8 นิ้ว หรือให้อยู่เหนือปกร่องพันขดลวดของอาร์มาเจอร์เล็กน้อย ส่วนเพลาของอาร์มาเจอร์ก็เช่นเดียวกัน จำเป็นจะต้องใช้เศษฉนวนพันหลายๆ รอบตรงปลายเพลาของอาร์มาเจอร์

การพันอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก ถ้าจำเป็นจะต้องใช้มือพัน อาจใช้มือจับไว้ข้างหนึ่งหน้าหลังและใช้มือขวาจับขดลวดพัน แต่ถ้าเป็นอาร์มาเจอร์ขนาดใหญ่ จะต้องมีขาหยั่ง รองรับปลายเพลาหรือคานของอาร์มาเจอร์ เพื่อสะดวกในการพัน

วิธีการพันอาร์มาเจอร์ 9 Slot ภายหลังที่ประจุฉนวนหรือกระดาษไฟเบอร์ลงไปในร่องเรียบร้อยแล้ว เลือกขนาดหรือเบอร์ของลวดที่จะใช้พันให้ถูกต้อง เลือกร่องหนึ่งร่องใดของอาร์มาเจอร์ขึ้นร่องหนึ่งเป็นที่เริ่มต้นของขดลวด และเรียกร่องนี้ว่า ร่องที่หนึ่ง พันจำนวนรอบของขดลวดที่ต้องการลงในร่อง โดยให้ระดับหรือช่วงระยะของขดลวดถูกต้อง แล้วจึงขมวดปลายลวดให้เป็นห่วง

การพันขดลวดลงในร่องแต่ละร่อง แต่อย่าให้ถึงกับลวดขาด เมื่อครบรอบแล้ว ขมวดปมปลายขดลวดที่ 2 อยู่ในร่อง 2 แล้วพันจำนวนรอบเท่ากับจำนวนรอบที่พันของขดลวดที่ 1 และให้ระดับหรือระยะร่องต่อร่องของขดลวดที่ 2 นี้เท่ากับขดลวดที่ 1

เมื่อครบรอบขดลวดที่ 2 นี้แล้ว ขมวดปลายลวดให้เป็นห่วงแล้วเริ่มพันขดลวดขดที่ 3 ทำแบบเดียวกับขดลวดที่ 1 แล้ว 2 เช่นเดียวกัน โดยให้ระดับหรือระยะของร่องเท่ากันทุกคอยล์ จนกว่าจะครบ 9 คอยล์ แล้วจึงต่อปลายสายของขดลวดคอยล์สุดท้ายหรือคอยล์ที่ 9 นี้กับปลายที่เริ่มต้นของขดลวดที่ 1 การพันขดลวดรอบทั่วลำตัว ของอาร์มาเจอร์นี้แล้ว จะเท่ากับมีขดลวดพันสองรอบต่อ 1 ร่องของอาร์มาเจอร์ และวิธีพันตั้งแต่ขดลวดที่ 1 กับร่องที่ 1 ไปจนถึงร่องที่ 9 ของอาร์มาเจอร์ชนิด 9 ร่องหรือ 9 สลอท ซึ่งขมวดปลายขดลวดแต่ละขดให้เป็นห่วงเรียกว่า การพันขมวดปลายลวดTags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...