17 มีนาคม 2023 การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด การประจุลิ่มอัดร่องพันลวดการประจุลิ่มอัดร่องพันลวด ทำภายหลังการพันอาร์มาเจอร์ด้วยขดลวดครบทุกร่องแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการใช้ลิ่ม ซึ่งทำด้วยไม้รวกหรือไม้ไผ่หรือจำพวกไม้ ผ่าเป็นไม้ซีกเล็กๆ พอดีกับร่องอาร์มาเจอร์อัดทับฉนวนของขดลวดในร่องให้แน่น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลวดกระเด็นหลุดออกมาจากร่อง ในขณะที่อาร์มาเจอร์หมุนทำงานด้วยความเร็วสูงพอดี

วิธีการประจุลิ่มไม้อัดร่องนี้ ก่อนทำการประจุ จะต้องตัดปลายกระดาษฉนวนที่ยื่นออกมานอกร่องทั้งสองปลายเสียก่อน ให้โผ่ลยื่นออกมาเหนือร่องประมาณ 3/16 นิ้ว พันปลายข้างหนึ่งให้ปิดลงไปบนลวดที่พันในร่องแล้ว พันอีกปลายหนึ่งเป็นการปิดทับลงไป อาจใช้แผ่นไฟเบอร์ชิ้นเล็กๆกดทับไว้ แล้วจึงอัดไม้ลิ่มลงไปอีกชั้นหนึ่งให้จมลงไปในร่องและพอดีกับระดับของปากร่องของอาร์มาเจอร์ ทำดังนี้ให้ครบทุกร่อง อาร์มาเจอร์ที่มีขนาดใหญ่จะต้องตัดปลายฉนวนที่ยื่นไปตามความยาวของร่อง ให้เหลือยาวไปทางปลายด้านคอมมิวเตเตอร์ให้มาก แล้วใช้ด้ายขนาดเบอร์ 8 หรือด้ายฟอกเส้นเล็กๆ พันทับอีกชั้นหนึ่งTags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...