21 มีนาคม 2023 การต่อสายกับบาร์คอมมิวเตเตอร์ การต่อสายกับบาร์คอมมิวเตเตอร์หลักสำคัญในการพันลวดอาร์มาเจอร์อีกอย่างหนึ่งคือ การต่อปลายสายตัวนำ ของขดลวดเชื่อมเข้ากับบาร์คอมมิวเตเตอร์ โดยให้สายตัวนำของขดลวดอยู่ในบาร์ใดบาร์หนึ่งในตำแหน่งที่เยื่องกัน 3 บาร์ หรือสุดแต่ผู้ผลิตเดิมจะกำหนดขึ้น (ถ้าเป็นการรื้อพันใหม่ ควรถือตามหลักของการเดิมไว้) คือ ถ้าร่องในอาร์มาเจอร์อยู่ตรงกับปลายของบาร์คอมมิวเตเตอร์ ลวดตัวนำที่จะต่อไปยังคอมมิวเตเตอร์ จะต้องเบี่ยงไปทางขวาของร่องหรือเบี่ยงไปทางซ้ายหรืออาจจะขนานตรงไปกับบาร์ก็แล้วแต่ วิธีการมีดังนี้

ดึงปลายลวดดังกลาวนี้ให้ตรงกับแนวกลางของร่องอาร์มาเจอร์ ให้สังเกตว่าเส้นลวดเส้นนั้นขนานกับบาร์คอมมิวเตเตอร์ หรือฉนวนไมค่าระหว่างบาร์ ถ้าในระยะการบันทึกหรือของเดิมกำหนดให้ต่อสายของขดลวดขดแรก 3 บาร์เยื้องไปทางขวา ให้นับจากบาร์ที่ขนานกับเส้นลวดนั้นนับไปทางขวามือ 3 บาร์ เริ่มต่อปลายขดลวดกับบาร์ที่ 3 นี้เป็นบาร์แรก และให้ปลายสายขดลวดที่ 2,3,4 ต่อเป็นอันดับเรียงกันไป ถ้ากำหนดให้ลวดต่อเบี่ยงไปทางซ้าย ทำเช่นเดียวกับเบี่ยงขวา คือนับไปทางซ้าย 3 บาร์ เช่นเดียวกัน แล้วเริ่มต่อขดลวดปลายที่หนึ่งกับบาร์ที่เยื้องไป

ถ้าแนวกลางของร่องพันลวดในอาร์มาเจอร์อยู่ตรงกับฉนวนไมค่าให้พิจารณาบาร์ที่อยู่ทางขวาของฉนวนไมค่าเป็นบาร์ที่ 1 แล้วใช้วิธีต่อขดลวดกับบาร์ดังกล่าว หลักการที่ดีที่สุดคือการถือตามหลักเดิมของอาร์มาเจอร์ที่กำหนดเดิมไว้แล้ว1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...