Tag: มอเตอร์

เครื่องควบคุมการทำงานเกินอัตรา

14 มิถุนายน 2022

เครื่องควบคุม หรือป้องกันการใช้งานเกินอัตรากำลังของมอเตอร์ (Overload Relays) ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันมอเตอร์และสายไฟจากอุบัติเหตุและการใช้งานเกินกำลังเป็นเวลานานๆ ต่อเนื่องกันนี้ ทั้ […]

หีบสตาร์ทติ้งชนิด 3 จุดหรือ 3 ขั้ว

13 มิถุนายน 2022

  หีบสตาร์ทติ้งชนิด 3 จุดหรือ 3 ขั้ว ( Three point Starting Box) จัดอยู่ในเครื่องควบคุมมอเตอร์ด้วยมือ ซึ่งใช้ต่อกับชันท์มอเตอร์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยความต้านทานหนึ่งชุดเพื่อทำหน้า […]

เปรียบเทียบ มอเตอร์ชันท์มอเตอร์ กับซีรีส์มอเตอร์

13 มิถุนายน 2022

ชันท์มอเตอร์ ถ้าเรายอมให้กระแสจำนวนมากไหลเข้าไปในเครื่องขณะหนึ่ง แรงบิดจะเป็นสัดส่วนกับกระแสเท่านั้น ซีรีส์มอเตอร์ ถ้าเรายอมให้กระแสจำนวนมากไหลเข้าไปในเครื่องขณะหนึ่ง แรงบิดจะเป็นส […]

เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟ

12 มิถุนายน 2022

เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟมากน้อยได้ตามความต้องการ หรือเรียกว่า รีโอสตัส (Rheostat) เป็นเครื่องประกอบสำหรับมอเตอร์ หรือประกอบกับหีบเริ่มเดิน (Starting Box) ซึ่งใช้ควบคุมการทำ […]

แก่นโลหะของอาร์มาเจอร์

11 มิถุนายน 2022

แก่นโลหะของอาร์มาเจอร์ประกอบขึ้นจากโลหะ หรือเหล็กแผ่นบางๆ ตัดให้เป็นรูปกลมหรือรูปตามแบบที่ต้องการ รอบด้านริมของแผ่นเหล็กนี้จะเจาะเป็นร่องให้ตรงกันทุกแผ่น เมื่อประกอบหรืออัดแผ่นโลหะ […]

การพันแบบเวฟเวานด์

10 มิถุนายน 2022

การพันแบบเวฟเวานด์ ชนิดเป็นรูปร่างสำเร็จแล้วสวมใส่ร่องอาร์มาเจอร์ เป็นแบบที่คล้ายคลึงกับแบบแลพเวานด์อาร์มาเจอร์ จะแตกต่างกันตรงที่วิธีการต่อสายตัวนำกับบาร์คอมมิวเตเตอร์เท่านั้น คือ […]

คิวมิวเลติฟ คอมเปานด์ มอเตอร์

9 มิถุนายน 2022

คิวมิวเลติฟ คอมเปานด์ มอเตอร์ เนื่องจากพิจารณาจากแรงบิดของซีรีส์มอเตอร์ มีค่าสูงกว่าชันท์มอเตอร์ จึงได้นำขดลวดซีรีส์มารวมเข้าด้วยกันเพื่อช่วยลดชันท์ แทนที่จะหน่วงเหนี่ยวขดลวดชันท์ […]

การเลือกขนาดของลวดและชนิด

9 มิถุนายน 2022

การเลือกขนาดของลวดและชนิด ในการเลือกขนาดและลวด ที่จะใช้พันอาร์มาเจอร์หรือคอยล์สเตเตอร์จำเป็นจะต้องรู้ถึงคุณสมบัติและขนาดต่างๆ ของเส้นลวดเหล่านี้ไว้เป็นแนวพอสังเขป

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์

8 มิถุนายน 2022

ทฤษฎีในการทำงานของมอเตอร์ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นหลักปฏิบัติกันโดยทั่วไปอยู่ในขณะนี้ เรียกว่า เครื่องควบคุมมอเตอร์ โดยเ […]

ทฏษฎีการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง

7 มิถุนายน 2022

มอเตอร์กระแสตรง หรือ ดีซี มอเตอร์ทั่วๆ ไป มีกรรมวิธีไม่แตกต่างกันในการหมุนวงรอบของอาร์มาเจอร์ กล่าวคือ เมื่อเริ่มต้นการหมุนในครั้งแรก อาร์มาเจอร์กับขั้วแม่เหล็กจะอยู่ในทิศทางตรงกัน […]