Tag: มอเตอร์

การสัมผัสของแปรงกับพื้นบาร์คอมมิวเตเตอร์

20 มิถุนายน 2022

ขนาดของแปรงถ่านหรือแปรงทองแดง ตามปกติมิได้วางกำหนดไว้ให้แน่นอนแต่ประการใด แต่ถือกำหนดที่ว่าพื้นหลังของการสัมผัส ( Contact ) ของแปรง จะต้องมีขนาดกว้างกว่าความหนาของฉนวน แต่ละเซกเมนท […]

การเคลือบน้ำมันวานิช

19 มิถุนายน 2022

การเคลือบน้ำมันวานิชลำตัวอาร์มาเจอร์ นับว่าเป็นงาน ขั้นสุดท้ายของการประกอบและการพันขดลวดอาร์มาเจอร์ใหม่ ภายหลังที่ได้ตรวจสอบวงจรต่างๆ ของขดลวดด้วยเครื่องตรวจสอบวงจรที่เป็นที่เรียบร […]

การตัดส่วนสูงของแผ่นไมค่า (Undercut the mica)

19 มิถุนายน 2022

แผ่นไมค่าที่บรรจุระหว่างเซกเมนท์ ถ้าปรากฏว่ายื่นห้นหรือโผล่สูงขึ้นเกินกว่าระดับของบาร์คอมมิวเตเตอร์ในสภาพที่เรียกว่าสูงเกินควรเช่นนี้ อาจทำให้คอมมิวเตเตอร์ได้รับความเสียหายได้ง่ายเ […]

หลักการในการใช้ลวด

18 มิถุนายน 2022

หลักการในการใช้ลวด อาร์มาเจอร์บางชนิดซึ่ง ถ้าจำเป็นจะต้องใช้ลวดพันขนาดเบอร์ 20 (B and S) ควรจะใช้พันเป็นชั้นๆ หรือใช้ฉนวนสอดคั่นระหว่างคอยล์แต่ละคอยล์ หรือใช้วิธีพัน 3 รอบ หรือ 3 ท […]

วิธีเริ่มเดินและหยุดมอเตอร์

18 มิถุนายน 2022

ชันท์มอเตอร์ ที่ประกอบด้วยหีบเริ่มเดิน หรือ สตาร์ทติ้งบอกซ์นี้ เมื่อเริ่มเดินในขั้นแรก จะต้องเริ่มเดินเครื่องช้าๆ โดยค่อยๆ เลื่อนคันเลื่อนที่อยู่บนหน้าปัทของหีบเริ่มเดิน จนกว่ามอเต […]

ซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor)

17 มิถุนายน 2022

ซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor) เป็นมอเตอร์กระแสไฟ เอ.ซี. หรือไฟสลับ ประกอบด้วยโรเตอร์ ซึ่งหมุนเป็นจังหวะไปพร้อมกันกับการหมุนรอบๆ ของสนามแม่เหล็ก ซึ่งจัดทำโดยขดลวดสเตเตอร์ การ […]

วิธีการพันขดลวดอาร์มาเจอร์

16 มิถุนายน 2022

วิธีการพันตามหลัก มีข้อแตกต่างที่ควรใช้เป็นหลักสังเกตอยู่บ้าง เช่น 1. แบบไบโพล่าร์ (Bipolar) ขนาดเล็ก หรือแบบที่มีอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก ใช้พันด้วยขดลวดขนาดเบอร์ 20 (B and S) ซึ่งเป็น […]

คอมพิวเตเตอร์กับการแก้ไข

15 มิถุนายน 2022

ในการรื้ออาร์มาเจอร์ที่ชำรุด หรือไหม้ออก เพื่อทำการแก้ไขและปรับการพันลวดใหม่ สิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ คือ คอมมิวเตเตอร์ ดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเ […]

ซิงโครนัสคลอดมอเตอร์

15 มิถุนายน 2022

ซิงโครนัสคลอคมอเตอร์ อีกแบบหนึ่งซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันกว้างขวางสำหรับเป็นมอเตอร์ของนาฬิกาไฟฟ้า ( Electric Clocks) เรียกว่าซิงโครนัส คลอค มอเตอร์ (Synchronous Clock Motor) มอเตอร์ชน […]

เครื่องควบคุมมอเตอร์ D.C.

14 มิถุนายน 2022

เครื่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้า D.C. ในปัจจุบัน มีการทำงานควบคุมการปฏิบัติของมอเตอร์อยู่หลายทาง หลักการควบคุมของเครื่องควบคุมที่สำคัญ ๆ และเป็นหลักใหญ่ก็คือ 1. ควบคุมกา […]