Tag: มอเตอร์

แปรงไฟหรือแปรงถ่าน ( Brush)

16 มกราคม 2021

แปรงไฟหรือแปรงถ่าน กับคอมมิวเตเตอร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ ทั้งในการทำงานและความบกพร่องร่วมกันได้หลายทาง โดยเฉพาะคอมมิวเตเตอร์ที่เกิดความร้อนจัดขึ้นนั้น มักจะทำให้แปรงแตกชำรุด […]

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด

16 มกราคม 2021

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด ทำภายหลังการพันอาร์มาเจอร์ด้วยขดลวดครบทุกร่องแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการใช้ลิ่ม ซึ่งทำด้วยไม้รวกหรือไม้ไผ่หรือจำพวกไม้ ผ่าเป็นไม้ซีกเล็กๆ พอดีกับร่องอาร์มาเจอร […]

วงจรลัดที่บาร์คอมมิวเตเตอร์ (Short Bars)

15 มกราคม 2021

วงจรลัดที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ด้วยกันในการประกอบหรือเปลี่ยนฉนวนใหม่ ซึ่งหมายความว่ายังมิได้ทำการต่อกับคอยล์ของอาร์มาเจอร์ กรณีนี้จะแก้ไขหรือเปลี่ยนฉนวนใหม่ได้ไม่ […]

การพันแบบ Wave Winding

15 มกราคม 2021

การพันแบบ Wave Winding การพันแบบนี้ถ้าจะแปลตามศัพท์ก็เรียกว่า การพันอาร์มาเจอร์แบบคลื่นวิธีพันอาจจะแตกต่างกันแบบแลพ อยู่บ้าง แต่ก็แบ่งแยกออกเป็น 3 วิธีด้วยกัน คือ 1. ซิมเพลกซ์ เวฟ […]

การพันแบบเวฟเวานด์

14 มกราคม 2021

การพันแบบเวฟเวานด์ ชนิดเป็นรูปร่างสำเร็จแล้วสวมใส่ร่องอาร์มาเจอร์ เป็นแบบที่คล้ายคลึงกับแบบแลพเวานด์อาร์มาเจอร์ จะแตกต่างกันตรงที่วิธีการต่อสายตัวนำกับบาร์คอมมิวเตเตอร์เท่านั้น คือ […]

การพันอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก

14 มกราคม 2021

การพันขดลวดสำหรับอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแบบง่ายๆ และธรรมดาทั่วไป ด้วยวิธีพันให้ขดลวดต่อเป็นอันดับกันในร่องอาร์มาเจอร์ และเชื่อมไปยังบาร์คอมมิวเตเตอร์ มีหลักการง่ายๆ คือ

การเลือกมอเตอร์ใช้กับงานให้ถูกต้อง

12 มกราคม 2021

โดยหลักการ สปีดหรือความเร็วของมอเตอร์ทุกเครื่อง มักจะวิ่งไปตามจำนวนของแรงดันผันกลับ และจำนวน Drop ในอาร์มาเจอร์จะต้องมีจำนวนเท่ากันพอดีกับแรงสปีดที่แปรงไฟ ด้วยเหตุนี้ การใช้มอเตอร์ […]

ดิฟเฟอเรนเชียล คอมเปานด์ มอเตอร์

11 มกราคม 2021

  ดิฟเฟอเรนเชียล คอมเปานด์ มอเตอร์  คอมเปานด์มอเตอร์แบบนี้ เป็นแบบที่มีแรงเริ่มหมุนต่ำมาก (Low starting torque) แต่มีความเร็วสม่ำเสมอและคงที่ดีมาก แม้จะเปลี่ยนแปลงงานไปบ้าง เป […]

การพันอาร์มาเจอร์

10 มกราคม 2021

งานพันขดลวดรอบอาร์มาเจอร์ หรือพันลวดไฟฟ้าบนร่อง (Slot) รอบลำตัวของอาร์มาเจอร์โดยวิธีพันต่างๆ กันนั้น เป็นงานที่ต้องการความละเอียดประณีต และถูกหลักการพันจริงๆ ซึ่งนับได้ว่า เป็นงานป […]

มอเตอร์

9 มกราคม 2021

มอเตอร์(Motor) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือที่เรียกกันว่า ไดนาโม (Dynamo) มีส่วนประกอบและรูปลักษณะเกือบจะเรียกได้ว่า เป็นเครื่องกลอย่างเดียวกัน แต่หากการปฏิบัติงานของมอเต […]