Tag: มอเตอร์กระแสตรง

ส่วนประกอบสำคัญของมอเตอร์กระแสตรง 2

5 พฤศจิกายน 2022

คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าหัวคอมมิว ของอาร์มาเจอร์ ประกอบขึ้นด้วยแท่งทองแดงเรียงรอบเป็นรูปวงแหวน สวมติดอยู่กับปลายเพลาของอาร์มาเจอร์ ระหว่างช่องเรียงของแผ่ […]