Tag: ซิงโครนัสมอเตอร์

กรรมวิธีของซิงโครนัสมอเตอร์

26 พฤศจิกายน 2022

เมื่อสับสวิทซ์สายเมน ติดต่อไปยังขดลวดสเตเตอร์ของซิงโครนัสมอเตอร์ คอยล์สนามแม่เหล็กหมุนซึ่งติดตั้งอยู่ในมอเตอร์และเป็นเส้นแรงตัดขดลวดสเควอเร็ลเคจ ก็จะทำการเหนี่ยวนำกระแสให้ไหล ทำให้ […]