Tag: ชันท์มอเตอร์

ชันท์มอเตอร์ (Shunt Moter)

28 มิถุนายน 2022

มอเตอร์ชนิดนี้ ประกอบด้วยขดลวดสนามแม่เหล็กซึ่งพันด้วยลวดทองแดงเส้นเล็กๆ หลายทบ เรียกว่าสนามแม่เหล็กชันท์ (Shunt Field) ต่อขนานกับอาร์มาเจอร์และติดต่อในเส้นขนานกับแปรงไฟ ฉะนั้นทางเด […]

เปรียบเทียบ มอเตอร์ชันท์มอเตอร์ กับซีรีส์มอเตอร์

13 มิถุนายน 2022

ชันท์มอเตอร์ ถ้าเรายอมให้กระแสจำนวนมากไหลเข้าไปในเครื่องขณะหนึ่ง แรงบิดจะเป็นสัดส่วนกับกระแสเท่านั้น ซีรีส์มอเตอร์ ถ้าเรายอมให้กระแสจำนวนมากไหลเข้าไปในเครื่องขณะหนึ่ง แรงบิดจะเป็นส […]