Tag: การเลือกมอเตอร์

การเลือกมอเตอร์ใช้กับงานให้ถูกต้อง

26 กรกฎาคม 2022

โดยหลักการ สปีดหรือความเร็วของมอเตอร์ทุกเครื่อง มักจะวิ่งไปตามจำนวนของแรงดันผันกลับ และจำนวน Drop ในอาร์มาเจอร์จะต้องมีจำนวนเท่ากันพอดีกับแรงสปีดที่แปรงไฟ ด้วยเหตุนี้ การใช้มอเตอร์ […]