วิธีการพันขดลวดอาร์มาเจอร์

10 พฤศจิกายน 2022

วิธีการพันตามหลัก มีข้อแตกต่างที่ควรใช้เป็นหลักสังเกตอยู่บ้าง เช่น 1. แบบไบโพล่าร์ (Bipolar) ขนาดเล็ก หรือแบบที่มีอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก ใช้พันด้วยขดลวดขนาดเบอร์ 20 (B and S) ซึ่งเป็น […]

คอมพิวเตเตอร์กับการแก้ไข

9 พฤศจิกายน 2022

ในการรื้ออาร์มาเจอร์ที่ชำรุด หรือไหม้ออก เพื่อทำการแก้ไขและปรับการพันลวดใหม่ สิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ คือ คอมมิวเตเตอร์ ดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเ […]

ซิงโครนัสคลอดมอเตอร์

9 พฤศจิกายน 2022

ซิงโครนัสคลอคมอเตอร์ อีกแบบหนึ่งซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันกว้างขวางสำหรับเป็นมอเตอร์ของนาฬิกาไฟฟ้า ( Electric Clocks) เรียกว่าซิงโครนัส คลอค มอเตอร์ (Synchronous Clock Motor) มอเตอร์ชน […]

เครื่องควบคุมมอเตอร์ D.C.

8 พฤศจิกายน 2022

เครื่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้า D.C. ในปัจจุบัน มีการทำงานควบคุมการปฏิบัติของมอเตอร์อยู่หลายทาง หลักการควบคุมของเครื่องควบคุมที่สำคัญ ๆ และเป็นหลักใหญ่ก็คือ 1. ควบคุมกา […]

เครื่องควบคุมการทำงานเกินอัตรา

8 พฤศจิกายน 2022

เครื่องควบคุม หรือป้องกันการใช้งานเกินอัตรากำลังของมอเตอร์ (Overload Relays) ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันมอเตอร์และสายไฟจากอุบัติเหตุและการใช้งานเกินกำลังเป็นเวลานานๆ ต่อเนื่องกันนี้ ทั้ […]

หีบสตาร์ทติ้งชนิด 3 จุดหรือ 3 ขั้ว

7 พฤศจิกายน 2022

  หีบสตาร์ทติ้งชนิด 3 จุดหรือ 3 ขั้ว ( Three point Starting Box) จัดอยู่ในเครื่องควบคุมมอเตอร์ด้วยมือ ซึ่งใช้ต่อกับชันท์มอเตอร์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยความต้านทานหนึ่งชุดเพื่อทำหน้า […]

เปรียบเทียบ มอเตอร์ชันท์มอเตอร์ กับซีรีส์มอเตอร์

7 พฤศจิกายน 2022

ชันท์มอเตอร์ ถ้าเรายอมให้กระแสจำนวนมากไหลเข้าไปในเครื่องขณะหนึ่ง แรงบิดจะเป็นสัดส่วนกับกระแสเท่านั้น ซีรีส์มอเตอร์ ถ้าเรายอมให้กระแสจำนวนมากไหลเข้าไปในเครื่องขณะหนึ่ง แรงบิดจะเป็นส […]

กระแสสลับกับกระแสตรงต่างกันอย่างไร

6 พฤศจิกายน 2022

         ก่อนที่จะเรียนรู้ถึงหลักการทำงานของมอเตอร์ทั้งสองชนิด ขอทำความเข้าใจให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง ไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง พอได้ความรู้ในขั้นแรกเป็นแนวสังเข […]

การพันแบบ Wave Winding

6 พฤศจิกายน 2022

การพันแบบ Wave Winding การพันแบบนี้ถ้าจะแปลตามศัพท์ก็เรียกว่า การพันอาร์มาเจอร์แบบคลื่นวิธีพันอาจจะแตกต่างกันแบบแลพ อยู่บ้าง แต่ก็แบ่งแยกออกเป็น 3 วิธีด้วยกัน คือ 1. ซิมเพลกซ์ เวฟ […]

เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟ

5 พฤศจิกายน 2022

เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟมากน้อยได้ตามความต้องการ หรือเรียกว่า รีโอสตัส (Rheostat) เป็นเครื่องประกอบสำหรับมอเตอร์ หรือประกอบกับหีบเริ่มเดิน (Starting Box) ซึ่งใช้ควบคุมการทำ […]