แปรงไฟหรือแปรงถ่าน ( Brush)

27 มีนาคม 2021

แปรงไฟหรือแปรงถ่าน กับคอมมิวเตเตอร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ ทั้งในการทำงานและความบกพร่องร่วมกันได้หลายทาง โดยเฉพาะคอมมิวเตเตอร์ที่เกิดความร้อนจัดขึ้นนั้น มักจะทำให้แปรงแตกชำรุด […]

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด

26 มีนาคม 2021

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด ทำภายหลังการพันอาร์มาเจอร์ด้วยขดลวดครบทุกร่องแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการใช้ลิ่ม ซึ่งทำด้วยไม้รวกหรือไม้ไผ่หรือจำพวกไม้ ผ่าเป็นไม้ซีกเล็กๆ พอดีกับร่องอาร์มาเจอร […]

วงจรลัดที่บาร์คอมมิวเตเตอร์ (Short Bars)

26 มีนาคม 2021

วงจรลัดที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ด้วยกันในการประกอบหรือเปลี่ยนฉนวนใหม่ ซึ่งหมายความว่ายังมิได้ทำการต่อกับคอยล์ของอาร์มาเจอร์ กรณีนี้จะแก้ไขหรือเปลี่ยนฉนวนใหม่ได้ไม่ […]

การพันแบบ Wave Winding

25 มีนาคม 2021

การพันแบบ Wave Winding การพันแบบนี้ถ้าจะแปลตามศัพท์ก็เรียกว่า การพันอาร์มาเจอร์แบบคลื่นวิธีพันอาจจะแตกต่างกันแบบแลพ อยู่บ้าง แต่ก็แบ่งแยกออกเป็น 3 วิธีด้วยกัน คือ 1. ซิมเพลกซ์ เวฟ […]

การพันแบบเวฟเวานด์

25 มีนาคม 2021

การพันแบบเวฟเวานด์ ชนิดเป็นรูปร่างสำเร็จแล้วสวมใส่ร่องอาร์มาเจอร์ เป็นแบบที่คล้ายคลึงกับแบบแลพเวานด์อาร์มาเจอร์ จะแตกต่างกันตรงที่วิธีการต่อสายตัวนำกับบาร์คอมมิวเตเตอร์เท่านั้น คือ […]

การพันอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก

24 มีนาคม 2021

การพันขดลวดสำหรับอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแบบง่ายๆ และธรรมดาทั่วไป ด้วยวิธีพันให้ขดลวดต่อเป็นอันดับกันในร่องอาร์มาเจอร์ และเชื่อมไปยังบาร์คอมมิวเตเตอร์ มีหลักการง่ายๆ คือ

ชันท์มอเตอร์ (Shunt Moter)

24 มีนาคม 2021

มอเตอร์ชนิดนี้ ประกอบด้วยขดลวดสนามแม่เหล็กซึ่งพันด้วยลวดทองแดงเส้นเล็กๆ หลายทบ เรียกว่าสนามแม่เหล็กชันท์ (Shunt Field) ต่อขนานกับอาร์มาเจอร์และติดต่อในเส้นขนานกับแปรงไฟ ฉะนั้นทางเด […]

มอเตอร์กระแสสลับสพลิทเฟส

23 มีนาคม 2021

     มอเตอร์กระแสสลับ ชนิดเฟสเดียว แบบสพลิทเฟส (Split Phase) นี้ มักนิยมใช้กันมากในงาน ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า สูบน้ำเล็กๆ และอื่น ๆ มีขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้า , 1/3 แรงม้า , 1/2 แรงม […]

การเลือกมอเตอร์ใช้กับงานให้ถูกต้อง

23 มีนาคม 2021

โดยหลักการ สปีดหรือความเร็วของมอเตอร์ทุกเครื่อง มักจะวิ่งไปตามจำนวนของแรงดันผันกลับ และจำนวน Drop ในอาร์มาเจอร์จะต้องมีจำนวนเท่ากันพอดีกับแรงสปีดที่แปรงไฟ ด้วยเหตุนี้ การใช้มอเตอร์ […]

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ ดีซีมอเตอร์ (D.C Motor)

22 มีนาคม 2021

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ ดีซีมอเตอร์ (D.C Motor) โดยหลักการ ก็คือ เครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือ เครื่องที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล และอาจหมุนแล้วใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ เช่ […]