การพันสเตเตอร์และอาร์มาเจอร์

1 เมษายน 2021

มอเตอร์กระแสสลับหรือ เอ.ซี. มีอยู่ด้วยกันหลายแบบดังที่กล่าวมาแล้ว การพันขดลวดของสเตเตอร์และอาร์มาเจอร์ จึงย่อมจะแตกต่างกันอยู่บ้าง ในลักษณะการทำงาน แต่ก็มีหลักการปฏิบัติในวิธีการพั […]

หลักการในการใช้ลวด

31 มีนาคม 2021

หลักการในการใช้ลวด อาร์มาเจอร์บางชนิดซึ่ง ถ้าจำเป็นจะต้องใช้ลวดพันขนาดเบอร์ 20 (B and S) ควรจะใช้พันเป็นชั้นๆ หรือใช้ฉนวนสอดคั่นระหว่างคอยล์แต่ละคอยล์ หรือใช้วิธีพัน 3 รอบ หรือ 3 ท […]

วิธีตกแต่งหน้าพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์

31 มีนาคม 2021

ในกรณีที่ฉนวนไมค่าคอมมิวเตเตอร์ เกิดชำรุดโดยไหม้หมดก็ให้ขูดออก แต่ขัดพื้นส่วนรอยไหม้ออกให้หมดแล้วจึงลงพื้นด้วยไมค่าเสียใหม่ ส่วนที่เป็นรูก็ให้อุดด้วยวัตถุผสมที่ใช้สำหรับอุด

การบัดกรีปลายลวดกับคอมมิวเตเตอร์

30 มีนาคม 2021

ภายหลังที่การพันขดลวดอาร์มาเจอร์ครบรอบ และต่อสายวางกับบาร์คอมมิวเตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการบัดกรีปลายสาย ให้เชื่อมเข้ากับบาร์ของคอมมิวเตเตอร์เป็นที่สนิทเรียบร้อย […]

คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor)

30 มีนาคม 2021

คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor) จัดได้ว่าเป็นมอเตอร์ที่มีความเร็วสม่ำเสมอแท้จริงได้โดยตลอด ไม่ว่างานจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมักจะใช้เป็นมอเตอร์สำหรับงานหนักๆ หรือในงานที่ต้องการค […]

การต่อสายกับบาร์คอมมิวเตเตอร์

29 มีนาคม 2021

หลักสำคัญในการพันลวดอาร์มาเจอร์อีกอย่างหนึ่งคือ การต่อปลายสายตัวนำ ของขดลวดเชื่อมเข้ากับบาร์คอมมิวเตเตอร์ โดยให้สายตัวนำของขดลวดอยู่ในบาร์ใดบาร์หนึ่งในตำแหน่งที่เยื่องกัน 3 บาร์ หร […]

กรรมวิธีของซิงโครนัสมอเตอร์

29 มีนาคม 2021

เมื่อสับสวิทซ์สายเมน ติดต่อไปยังขดลวดสเตเตอร์ของซิงโครนัสมอเตอร์ คอยล์สนามแม่เหล็กหมุนซึ่งติดตั้งอยู่ในมอเตอร์และเป็นเส้นแรงตัดขดลวดสเควอเร็ลเคจ ก็จะทำการเหนี่ยวนำกระแสให้ไหล ทำให้ […]

ส่วนประกอบที่สำคัญของมอเตอร์กระแสไฟตรง

28 มีนาคม 2021

ส่วนประกอบที่สำคัญของมอเตอร์กระแสไฟตรง D.C ขออธิบายเป็นแนวสังเขปให้ทราบคือ 1. โครงสร้างหรือกรอบมอเตอร์ (Frame) 2. ขั้วสนามแม่เหล้ก (Field pole) 3. อาร์มาเจอร์ (Armature) 4. คอมมิวเ […]

แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน

28 มีนาคม 2021

แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน แปรงถ่านที่ทำหน้าที่กดสมัผัสกับพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ จะมีอัตรากดดันประมาณ 1-2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามหลักการทั่วไปอัตราแรงดันนี้หมายถึงกำลังของสปริงยึดเก […]

ซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)

27 มีนาคม 2021

มอเตอร์ชนิดนี้ประกอบด้วยขดลวดสนาแม่เหล็กซึ่งเรียกว่า ซีรีส์ฟิลด์หรือสนามแม่เหล็กอันดับ (Series field) โดยพันลวดทองแดง หรือคอยล์เส้นโตจำนวนรอบอยู่ 2-3 ทบ ต่อเป็นอันดับ (Series) กับต […]