การบัดกรีปลายลวดกับคอมมิวเตเตอร์

22 มีนาคม 2023

ภายหลังที่การพันขดลวดอาร์มาเจอร์ครบรอบ และต่อสายวางกับบาร์คอมมิวเตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการบัดกรีปลายสาย ให้เชื่อมเข้ากับบาร์ของคอมมิวเตเตอร์เป็นที่สนิทเรียบร้อย […]

ส่วนประกอบของคอมมิวเตเตอร์

21 มีนาคม 2023

คอมมิวเตเตอร์ประกอบขึ้นด้วยแผ่นทองแดงตัดเป็นรูปจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างให้เป็นแท่ง (Bars) อัดเป็นรูปและด้วยจำนวนของแผ่นไมค่า ซึ่งสอดทำเป็นฉนวนมีจำนวนเท่ากับแท่งบาร์หรือทองแดง มีแกนโลหะ […]

การต่อสายกับบาร์คอมมิวเตเตอร์

21 มีนาคม 2023

หลักสำคัญในการพันลวดอาร์มาเจอร์อีกอย่างหนึ่งคือ การต่อปลายสายตัวนำ ของขดลวดเชื่อมเข้ากับบาร์คอมมิวเตเตอร์ โดยให้สายตัวนำของขดลวดอยู่ในบาร์ใดบาร์หนึ่งในตำแหน่งที่เยื่องกัน 3 บาร์ หร […]

คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor)

20 มีนาคม 2023

คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor) จัดได้ว่าเป็นมอเตอร์ที่มีความเร็วสม่ำเสมอแท้จริงได้โดยตลอด ไม่ว่างานจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมักจะใช้เป็นมอเตอร์สำหรับงานหนักๆ หรือในงานที่ต้องการค […]

กรรมวิธีของซิงโครนัสมอเตอร์

20 มีนาคม 2023

เมื่อสับสวิทซ์สายเมน ติดต่อไปยังขดลวดสเตเตอร์ของซิงโครนัสมอเตอร์ คอยล์สนามแม่เหล็กหมุนซึ่งติดตั้งอยู่ในมอเตอร์และเป็นเส้นแรงตัดขดลวดสเควอเร็ลเคจ ก็จะทำการเหนี่ยวนำกระแสให้ไหล ทำให้ […]

ส่วนประกอบที่สำคัญของมอเตอร์กระแสไฟตรง

19 มีนาคม 2023

ส่วนประกอบที่สำคัญของมอเตอร์กระแสไฟตรง D.C ขออธิบายเป็นแนวสังเขปให้ทราบคือ 1. โครงสร้างหรือกรอบมอเตอร์ (Frame) 2. ขั้วสนามแม่เหล้ก (Field pole) 3. อาร์มาเจอร์ (Armature) 4. คอมมิวเ […]

แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน

19 มีนาคม 2023

แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน แปรงถ่านที่ทำหน้าที่กดสมัผัสกับพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ จะมีอัตรากดดันประมาณ 1-2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามหลักการทั่วไปอัตราแรงดันนี้หมายถึงกำลังของสปริงยึดเก […]

ซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)

18 มีนาคม 2023

มอเตอร์ชนิดนี้ประกอบด้วยขดลวดสนาแม่เหล็กซึ่งเรียกว่า ซีรีส์ฟิลด์หรือสนามแม่เหล็กอันดับ (Series field) โดยพันลวดทองแดง หรือคอยล์เส้นโตจำนวนรอบอยู่ 2-3 ทบ ต่อเป็นอันดับ (Series) กับต […]

แปรงไฟหรือแปรงถ่าน ( Brush)

18 มีนาคม 2023

แปรงไฟหรือแปรงถ่าน กับคอมมิวเตเตอร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ ทั้งในการทำงานและความบกพร่องร่วมกันได้หลายทาง โดยเฉพาะคอมมิวเตเตอร์ที่เกิดความร้อนจัดขึ้นนั้น มักจะทำให้แปรงแตกชำรุด […]

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด

17 มีนาคม 2023

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด ทำภายหลังการพันอาร์มาเจอร์ด้วยขดลวดครบทุกร่องแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการใช้ลิ่ม ซึ่งทำด้วยไม้รวกหรือไม้ไผ่หรือจำพวกไม้ ผ่าเป็นไม้ซีกเล็กๆ พอดีกับร่องอาร์มาเจอร […]