Category: ตรวจซ่อมและพันสายมอเตอร์

การสัมผัสของแปรงกับพื้นบาร์คอมมิวเตเตอร์

23 เมษายน 2022

ขนาดของแปรงถ่านหรือแปรงทองแดง ตามปกติมิได้วางกำหนดไว้ให้แน่นอนแต่ประการใด แต่ถือกำหนดที่ว่าพื้นหลังของการสัมผัส ( Contact ) ของแปรง จะต้องมีขนาดกว้างกว่าความหนาของฉนวน แต่ละเซกเมนท […]

การเคลือบน้ำมันวานิช

23 เมษายน 2022

การเคลือบน้ำมันวานิชลำตัวอาร์มาเจอร์ นับว่าเป็นงาน ขั้นสุดท้ายของการประกอบและการพันขดลวดอาร์มาเจอร์ใหม่ ภายหลังที่ได้ตรวจสอบวงจรต่างๆ ของขดลวดด้วยเครื่องตรวจสอบวงจรที่เป็นที่เรียบร […]

การตัดส่วนสูงของแผ่นไมค่า (Undercut the mica)

22 เมษายน 2022

แผ่นไมค่าที่บรรจุระหว่างเซกเมนท์ ถ้าปรากฏว่ายื่นห้นหรือโผล่สูงขึ้นเกินกว่าระดับของบาร์คอมมิวเตเตอร์ในสภาพที่เรียกว่าสูงเกินควรเช่นนี้ อาจทำให้คอมมิวเตเตอร์ได้รับความเสียหายได้ง่ายเ […]

หลักการในการใช้ลวด

22 เมษายน 2022

หลักการในการใช้ลวด อาร์มาเจอร์บางชนิดซึ่ง ถ้าจำเป็นจะต้องใช้ลวดพันขนาดเบอร์ 20 (B and S) ควรจะใช้พันเป็นชั้นๆ หรือใช้ฉนวนสอดคั่นระหว่างคอยล์แต่ละคอยล์ หรือใช้วิธีพัน 3 รอบ หรือ 3 ท […]

วิธีเริ่มเดินและหยุดมอเตอร์

21 เมษายน 2022

ชันท์มอเตอร์ ที่ประกอบด้วยหีบเริ่มเดิน หรือ สตาร์ทติ้งบอกซ์นี้ เมื่อเริ่มเดินในขั้นแรก จะต้องเริ่มเดินเครื่องช้าๆ โดยค่อยๆ เลื่อนคันเลื่อนที่อยู่บนหน้าปัทของหีบเริ่มเดิน จนกว่ามอเต […]

รีพัลชัน-สตาร์ท ,อินดัคชั่น-รัน มอเตอร์

21 เมษายน 2022

   มอเตอร์รีพัลชั่นแบบแรกนี้เป็นมอเตอร์กระแสเฟสเดียวมีขนาดตั้งแต่ 1/10-20 แรงมา มีแรงหมุนเริ่มเดินสูง (High starting torque) เหตุนี้จึงนิยมใช้กันมากในตู้เย็นซึ่งต้องการแรงสตาร์ทหรื […]

ซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor)

20 เมษายน 2022

ซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor) เป็นมอเตอร์กระแสไฟ เอ.ซี. หรือไฟสลับ ประกอบด้วยโรเตอร์ ซึ่งหมุนเป็นจังหวะไปพร้อมกันกับการหมุนรอบๆ ของสนามแม่เหล็ก ซึ่งจัดทำโดยขดลวดสเตเตอร์ การ […]

มอเตอร์กระแสสลับรีพัลชัน (Repulstion type motor)

20 เมษายน 2022

          มอเตอร์กระแสสลับ 2 เฟส แบบรีพัลชัน (Repulstion type motor) เป็นมอเตอร์ประเภทเดียวกับมอเตอร์ที่กล่าวมาแล้วทั้งสองชนิด คือ มีขนาดกำลังแรงม้าตั้งแต่ 1/10 -20 แรงม้า แต่มีคุณ […]

ส่วนประกอบสำคัญของมอเตอร์กระแสตรง 2

26 กุมภาพันธ์ 2022

คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าหัวคอมมิว ของอาร์มาเจอร์ ประกอบขึ้นด้วยแท่งทองแดงเรียงรอบเป็นรูปวงแหวน สวมติดอยู่กับปลายเพลาของอาร์มาเจอร์ ระหว่างช่องเรียงของแผ่ […]

การพันขดลวดมากกว่าจำนวน 1 คอยล์ต่อรอง

8 ธันวาคม 2018

อาร์มาเจอร์ทั่วไป ไม่ใช่จะมีจำนวนร่องพันขดลวดเท่ากับจำนวนของบาร์คอมมิวเตเตอร์เสมอไป บางชนิดของอาร์มาเจอร์ ก็มีจำนวนบาร์และร่องพันขดลวดเท่ากัน แต่มีการพันขดลวด 2 คอยล์ต่อ 1 รอง หรือ […]