Category: ตรวจซ่อมและพันสายมอเตอร์

ดิฟเฟอเรนเชียล คอมเปานด์ มอเตอร์

20 พฤศจิกายน 2022

  ดิฟเฟอเรนเชียล คอมเปานด์ มอเตอร์  คอมเปานด์มอเตอร์แบบนี้ เป็นแบบที่มีแรงเริ่มหมุนต่ำมาก (Low starting torque) แต่มีความเร็วสม่ำเสมอและคงที่ดีมาก แม้จะเปลี่ยนแปลงงานไปบ้าง เป […]

มอเตอร์กระแสสลับคะแพคซิเดอร์ (Capacitor motor)

19 พฤศจิกายน 2022

         มอเตอร์กระแสสลับแบบคะแพคซิเตอร์  (Capacitor motor) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทมอเตอร์เฟสเดียว มีรูปลักษณะอย่างเดียวกับมอเตอร์แบบสพลิทเฟล แต่เพิ่มคะแพคซิเตอร์ หรือที่เรียกกันว่า คอ […]

การพันอาร์มาเจอร์

19 พฤศจิกายน 2022

งานพันขดลวดรอบอาร์มาเจอร์ หรือพันลวดไฟฟ้าบนร่อง (Slot) รอบลำตัวของอาร์มาเจอร์โดยวิธีพันต่างๆ กันนั้น เป็นงานที่ต้องการความละเอียดประณีต และถูกหลักการพันจริงๆ ซึ่งนับได้ว่า เป็นงานป […]

มอเตอร์

18 พฤศจิกายน 2022

มอเตอร์(Motor) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือที่เรียกกันว่า ไดนาโม (Dynamo) มีส่วนประกอบและรูปลักษณะเกือบจะเรียกได้ว่า เป็นเครื่องกลอย่างเดียวกัน แต่หากการปฏิบัติงานของมอเต […]

คอมมิวเตติ้งฟิลด์และอินเตอร์โพล

18 พฤศจิกายน 2022

การจัดให้มีอินเตอร์โพล ( Interpole) หรือคอมมิวเตติ้งโพล (Commutating pole) หรือฟิลด์นี้ส่วนมากมักจะจัดให้มีขึ้นในชันท์มอเตอร์ และคอมเปานด์มอเตอร์ขนาดตั้งแต่ 1/2 แรงม้าขึ้นไป อาจจัด […]

ข้อบกพร่องของคอมมิวเตเตอร์

17 พฤศจิกายน 2022

คอมมิวเตเตอร์ที่เกิดสกปรก และมีผงเขม่าปนน้ำมันจับอยู่ตามร่อง ซึ่งมักจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดวงจรลัดได้ง่าย ควรหมั่นให้มีการตรวจระวังรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะมอเตอร์ที่จำเป็นต […]

การตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของช่องจับยึดแปรง

17 พฤศจิกายน 2022

การตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของช่องจับยึดแปรง ตามหลักการที่ว่า ถ้าคอยล์หรือขดลวดในอาร์มาเจอร์หมุน ทำการตัดเส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetic line of force) กระแสไฟฟ้าจะถูกดึงดูดเข้าไปในขดลวด […]

คอมมิวเตเตอร์กับแปรง

16 พฤศจิกายน 2022

คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) กับแปรงไฟหรือแปรงถ่าน (Brush) นับได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาร์มาเจอร์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะหมายถึงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง D.C. ซึ่งไดนาโมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก […]

การมัดอาร์มาเจอร์

16 พฤศจิกายน 2022

การมัดอาร์มาเจอร์ เป็นการมัดเพื่อยึดให้สายลวดที่ต่อกับคอมมิวเตเตอร์ตรึงอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปจากเดิม วิธีการมัดนี้ ถ้าเป็นอาร์มาเจอร์ขนาดเล็กจะต้องใช้ด้ายหรือเชือกเส้นเล็กๆ มัด เพื […]

ข้อบกพร่องกับการแก้ไขในอาร์มาเจอร์

15 พฤศจิกายน 2022

ต้นเหตุ ที่ทำให้แปรงกับคอมมิวเตเตอร์บกพร่องหรืออาจเกิดขึ้นจากวงจรในอาร์มาเจอร์ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้อาร์มาเจอร์ได้รับความร้อนจัด และเกิดความเสียหายขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นได้หลายทาง ซึ่ […]