Category: ตรวจซ่อมและพันสายมอเตอร์

แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน

25 พฤศจิกายน 2022

แปรงถ่านที่สกปรกและอุดตัน แปรงถ่านที่ทำหน้าที่กดสมัผัสกับพื้นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ จะมีอัตรากดดันประมาณ 1-2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามหลักการทั่วไปอัตราแรงดันนี้หมายถึงกำลังของสปริงยึดเก […]

ซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)

24 พฤศจิกายน 2022

มอเตอร์ชนิดนี้ประกอบด้วยขดลวดสนาแม่เหล็กซึ่งเรียกว่า ซีรีส์ฟิลด์หรือสนามแม่เหล็กอันดับ (Series field) โดยพันลวดทองแดง หรือคอยล์เส้นโตจำนวนรอบอยู่ 2-3 ทบ ต่อเป็นอันดับ (Series) กับต […]

แปรงไฟหรือแปรงถ่าน ( Brush)

24 พฤศจิกายน 2022

แปรงไฟหรือแปรงถ่าน กับคอมมิวเตเตอร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ ทั้งในการทำงานและความบกพร่องร่วมกันได้หลายทาง โดยเฉพาะคอมมิวเตเตอร์ที่เกิดความร้อนจัดขึ้นนั้น มักจะทำให้แปรงแตกชำรุด […]

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด

23 พฤศจิกายน 2022

การประจุลิ่มอัดร่องพันลวด ทำภายหลังการพันอาร์มาเจอร์ด้วยขดลวดครบทุกร่องแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการใช้ลิ่ม ซึ่งทำด้วยไม้รวกหรือไม้ไผ่หรือจำพวกไม้ ผ่าเป็นไม้ซีกเล็กๆ พอดีกับร่องอาร์มาเจอร […]

วงจรลัดที่บาร์คอมมิวเตเตอร์ (Short Bars)

23 พฤศจิกายน 2022

วงจรลัดที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นบาร์ของคอมมิวเตเตอร์ด้วยกันในการประกอบหรือเปลี่ยนฉนวนใหม่ ซึ่งหมายความว่ายังมิได้ทำการต่อกับคอยล์ของอาร์มาเจอร์ กรณีนี้จะแก้ไขหรือเปลี่ยนฉนวนใหม่ได้ไม่ […]

การพันอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก

22 พฤศจิกายน 2022

การพันขดลวดสำหรับอาร์มาเจอร์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแบบง่ายๆ และธรรมดาทั่วไป ด้วยวิธีพันให้ขดลวดต่อเป็นอันดับกันในร่องอาร์มาเจอร์ และเชื่อมไปยังบาร์คอมมิวเตเตอร์ มีหลักการง่ายๆ คือ

ชันท์มอเตอร์ (Shunt Moter)

22 พฤศจิกายน 2022

มอเตอร์ชนิดนี้ ประกอบด้วยขดลวดสนามแม่เหล็กซึ่งพันด้วยลวดทองแดงเส้นเล็กๆ หลายทบ เรียกว่าสนามแม่เหล็กชันท์ (Shunt Field) ต่อขนานกับอาร์มาเจอร์และติดต่อในเส้นขนานกับแปรงไฟ ฉะนั้นทางเด […]

การเลือกมอเตอร์ใช้กับงานให้ถูกต้อง

21 พฤศจิกายน 2022

โดยหลักการ สปีดหรือความเร็วของมอเตอร์ทุกเครื่อง มักจะวิ่งไปตามจำนวนของแรงดันผันกลับ และจำนวน Drop ในอาร์มาเจอร์จะต้องมีจำนวนเท่ากันพอดีกับแรงสปีดที่แปรงไฟ ด้วยเหตุนี้ การใช้มอเตอร์ […]

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ ดีซีมอเตอร์ (D.C Motor)

21 พฤศจิกายน 2022

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ ดีซีมอเตอร์ (D.C Motor) โดยหลักการ ก็คือ เครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือ เครื่องที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล และอาจหมุนแล้วใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ เช่ […]

การแบ่งชนิดของมอเตอร์ D.C

20 พฤศจิกายน 2022

  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง D.C แบ่งออกเป็น 3 ชนิด เช่นเดียวกับเจนเนอเรเตอร์ หรือ เครื่องกำเนิดกระแสไฟตรงได้แก่ 1. มอเตอร์แบบชันท์ หรือ Shunt motor 2. มอเตอร์แบบซีรีส์ หรือ Series […]