Category: ตรวจซ่อมและพันสายมอเตอร์

เครื่องควบคุมการทำงานเกินอัตรา

11 สิงหาคม 2022

เครื่องควบคุม หรือป้องกันการใช้งานเกินอัตรากำลังของมอเตอร์ (Overload Relays) ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันมอเตอร์และสายไฟจากอุบัติเหตุและการใช้งานเกินกำลังเป็นเวลานานๆ ต่อเนื่องกันนี้ ทั้ […]

หีบสตาร์ทติ้งชนิด 3 จุดหรือ 3 ขั้ว

11 สิงหาคม 2022

  หีบสตาร์ทติ้งชนิด 3 จุดหรือ 3 ขั้ว ( Three point Starting Box) จัดอยู่ในเครื่องควบคุมมอเตอร์ด้วยมือ ซึ่งใช้ต่อกับชันท์มอเตอร์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยความต้านทานหนึ่งชุดเพื่อทำหน้า […]

เปรียบเทียบ มอเตอร์ชันท์มอเตอร์ กับซีรีส์มอเตอร์

10 สิงหาคม 2022

ชันท์มอเตอร์ ถ้าเรายอมให้กระแสจำนวนมากไหลเข้าไปในเครื่องขณะหนึ่ง แรงบิดจะเป็นสัดส่วนกับกระแสเท่านั้น ซีรีส์มอเตอร์ ถ้าเรายอมให้กระแสจำนวนมากไหลเข้าไปในเครื่องขณะหนึ่ง แรงบิดจะเป็นส […]

กระแสสลับกับกระแสตรงต่างกันอย่างไร

10 สิงหาคม 2022

         ก่อนที่จะเรียนรู้ถึงหลักการทำงานของมอเตอร์ทั้งสองชนิด ขอทำความเข้าใจให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง ไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง พอได้ความรู้ในขั้นแรกเป็นแนวสังเข […]

การพันแบบ Wave Winding

9 สิงหาคม 2022

การพันแบบ Wave Winding การพันแบบนี้ถ้าจะแปลตามศัพท์ก็เรียกว่า การพันอาร์มาเจอร์แบบคลื่นวิธีพันอาจจะแตกต่างกันแบบแลพ อยู่บ้าง แต่ก็แบ่งแยกออกเป็น 3 วิธีด้วยกัน คือ 1. ซิมเพลกซ์ เวฟ […]

เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟ

9 สิงหาคม 2022

เครื่องปรับค่าความต้านทานกระแสไฟมากน้อยได้ตามความต้องการ หรือเรียกว่า รีโอสตัส (Rheostat) เป็นเครื่องประกอบสำหรับมอเตอร์ หรือประกอบกับหีบเริ่มเดิน (Starting Box) ซึ่งใช้ควบคุมการทำ […]

ส่วนประกอบสำคัญของมอเตอร์กระแสตรง 2

8 สิงหาคม 2022

คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าหัวคอมมิว ของอาร์มาเจอร์ ประกอบขึ้นด้วยแท่งทองแดงเรียงรอบเป็นรูปวงแหวน สวมติดอยู่กับปลายเพลาของอาร์มาเจอร์ ระหว่างช่องเรียงของแผ่ […]

ส่วนประกอบที่ำสำคัญของมอเตอร์ ตอนที่ 3

8 สิงหาคม 2022

   ช่องยึดเกาะจับของแปรงไฟ โดยทั่วไป แปรงไฟหรือแปรงถ่าน จะต้องมีช่องยึดตัวแปรงหรือสปริงกดบังคับให้แปรงถ่านมีการยืดหยุ่นตัวได้ตามสมควร ในระหว่างที่คอมมิวเตอร์หมุนไปพร้อมกับอาร์มาเจอ […]

แก่นโลหะของอาร์มาเจอร์

7 สิงหาคม 2022

แก่นโลหะของอาร์มาเจอร์ประกอบขึ้นจากโลหะ หรือเหล็กแผ่นบางๆ ตัดให้เป็นรูปกลมหรือรูปตามแบบที่ต้องการ รอบด้านริมของแผ่นเหล็กนี้จะเจาะเป็นร่องให้ตรงกันทุกแผ่น เมื่อประกอบหรืออัดแผ่นโลหะ […]

มอเตอร์สลับ เอ.ซี. แบบโพลี่เฟส

7 สิงหาคม 2022

มอเตอร์สลับ เอ.ซี. แบบโพลี่เฟส (Poly phase Moter) แตกต่างกับมอเตอร์กระแสสลับชนิดเฟสเดียวดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด เพราะโพลี่เฟสมอเตอร์มีทั้งชนิด  2 เฟส และ 3 เฟส โดยสร้างให้มอเตอร์ช […]