30 มีนาคม 2023 Three point Starting Box หีบสตาร์ทติ้งชนิด 3 จุดหรือ 3 ขั้วThree point Starting Box

 

หีบสตาร์ทติ้งชนิด 3 จุดหรือ 3 ขั้ว ( Three point Starting Box) จัดอยู่ในเครื่องควบคุมมอเตอร์ด้วยมือ ซึ่งใช้ต่อกับชันท์มอเตอร์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยความต้านทานหนึ่งชุดเพื่อทำหน้าที่จำกัดกระแสในตอนเริ่มหมุนของมอเตอร์ ให้กระแสมีค่าอยู่ในความปลอดภัย หีบสตาร์ทแบบนี้สามารถจะนำไปใข้ควบคุมการเริ่มเดิน ได้ทั้งชันท์มอเตอร์และคอมเปานด์มอเตอร์ขนาดใหญ่ ชุดความต้านที่ประกอบอยู่ในหีบสตาร์ทนี้ มีปุ่มปรับอยู่หลายปุ่ม ( ตรงจุดขาวกลม หลายๆ จุด ใกล้กับคันหมุนหรือคันเลื่อนปรับไปตามปุ่มต่างๆ เหล่านี้ )

ปุ่มปรับหลายๆ ปุ่มนี้ ติดต่อกันมาบรรจบที่หน้าปัทม์ของหีบสตาร์ทเมื่อเลื่อนคันเลื่อน จากปุ่มนึ่งไปยังปุ่มหนึ่ง ความต้านทานในวงจรก็จะลดลง ขดลวดที่ติดอยู่ตรงหน้าปัทม์ จะทำหน้าที่ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า และบังคับให้คันเลื่อนอยู่กับที่เมื่อเลื่อนมายังปุ่มสุดท้ายแล้ว หน้าปัทม์ของหีบสตาร์ทนี้จะมีขั้ว 3 ขั้ว ติดอยู่ตามชื่อที่เรียกว่า หีบสตาร์ท 3 ขั้ว ทำเครื่องหมาย L ,A และ F หรือ L หมายถึง สายไฟ (Line) A หมายถึง อาร์มาเจอร์ F คือ ขดลวดสนามแม่เหล็ก ( Field) ขั้วแรกหรือ L ติดต่อกับคันเลื่อน  A ติดต่อกับความต้านของปุ่มสุดท้าย  F ติดต่อกับขดลวดต่อต้านหรือโฮลดิ้งคอยล์

การทำงานของสตาร์ทติ้งบอกซ์ โดยแบบ 3 ขั้วของหีบสตาร์ทนี้ เมื่อจับคันเลื่อน เลื่อนมาสัมผัสกับปุ่มแรกกระแสไฟฟ้าจะไหลจากสายขั้วบวกไปยังขั้ว L และผ่านคันเลื่อนไปยังปุ่มสัมผัสปุ่มแรก ตรงลูกศรชี้คือทิศทางการเลื่อนของคันเลื่อนไปตามปุ่ม ปุ่มแรกติดต่อกับคันเลื่อนปุ่มสุดท้ายติดต่อกับอาร์มาเจอร์

จากปุ่มสัมผัสปุ่มแรก กระแสไฟฟ้าจะแยกออกเป็น 2 ทาง ทางหนึ่งผ่านไปยังความต้านทั้งหมด แล้วไปยังขั้ว A ส่วนอีกทางหนึ่งจะผ่านไปยังขดลวดโฮลดิ้ง แล้วไปยังขั้ว A ส่วนอีกทางหนึ่งจะผ่านไปยังขดลวดโฮลดิ้ง แล้วไปยังขั้ว F จากขั้ว A หรือขั้วอาร์มาเจอร์ กระแสจะไหลเข้าสู่อาร์มาเจอร์ด้วย แล้วไปตามสายขั้วลบอีกข้างหนึ่ง เพราะว่าความต้านทานทั้งหมดต่อเป็นอันดับกับอาร์มาเจอร์ในตำแหน่งเริ่มหมุนครั้งแรก กระแสที่เข้ามาในครั้งแรกจึงถูกจำกัดให้อยู่ในค่าที่ปลอดภัย

เมื่อเลื่อนคันเลื่อนขึ้นสูงต่อไปตามปุ่ม มอเตอร์จะเพิ่มความเร็วขึ้นจนมีแรงเคลื่อนต้าน เป็นการช่วยให้มอเตอร์จำกัดกระแสหรือแรงเคลื่อนภายนอกที่จะเข้ามามาก ซึ่งโดยปกติมอเตอร์ยังหมุนช้าอยู่ แรงเคลื่อนต้าน หรือความต้านทานย่อมมีน้อยเป็นเหตุให้แรงเคลื่อนภายนอก หรือ กระแสจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาสู่อาร์มาเจอร์ได้ ถ้าขาดหีบสตาร์ทช่วยป้องกันดังกล่าวแล้ว

 Tags: ,
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...