21 มีนาคม 2023 V Ring commutator ส่วนประกอบของคอมมิวเตเตอร์คอมมิวเตเตอร์ประกอบขึ้นด้วยแผ่นทองแดงตัดเป็นรูปจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างให้เป็นแท่ง (Bars) อัดเป็นรูปและด้วยจำนวนของแผ่นไมค่า ซึ่งสอดทำเป็นฉนวนมีจำนวนเท่ากับแท่งบาร์หรือทองแดง มีแกนโลหะรูปทรงกระบอกสวมด้วยปลอกหรือวงแหวนข้างหัวและท้ายสองวง ต่อลำตัวเข้ากับแผ่นทองแดงและฉนวนไมค่า (Mica) ซึ่งสลักติดอยู่รอบ

V Ring commutator

แผ่นทองแดงที่ประกอบเป็นบาร์คอมมิวเตเตอร์นี้ ทำด้วยทองแดงอย่างดีมีค่าสูง รูปลักษณะลิ่มหรือเหล็กจิม (Wedge) คือทำให้ปลายข้างหนึ่งเล็กหรือเรียว ปลายอีกข้างหนึ่งบานหรือมีสลักร่องบังคับมิให้หลุดจากมุม ปลายข้างใหญ่ของแผ่นทองแดง จะอยู่ตอนบนตลอดลำตัวไปถึงปลายล่าง จะตัดหรือบากให้เป็นร่องแต่ละปลายเป็นรูปตัว V และร่องของแผ่นทองแดงนี้ จะเสียบเข้ากับวงแหวนของแกนทั้งบนและล่างรับกันสนิทไม่ทำให้แผ่นทองแดงทั้งหมดหลุดออกไปจากแกนนี้ได้ แผ่นทองแดงของคอมมิวเตเตอร์ดังกล่าวนี้แต่ละแผ่นไม่ค่อยจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ เพราะเป็นงานที่ประกอบได้ยาก เมื่อเสียหายหรือชำรุดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเป็นรูปของมันสำเร็จแล้ว แต่ถ้าจะมีข้อบกพร่องเล็กน้อยเป็นต้น ว่า พื้นหน้ารอบๆ ของคอมมิวเตเตอร์ไม่เรียบหรือสึกหรอไปบ้าง ก็อาจปรับแก้ไขให้มีสภาพเรียบร้อยพอใช้งานต่อไปได้ ถ้าสึกหรอมากเกินไปก็ต้องเปลี่ยนคอมมิวเตเตอร์ใหม่

แผ่นไมค่า ซึ่งสอดคั่นระหว่างช่องแต่ละแผ่นของบาร์คอมมิวเตเตอร์นี้ ก็เพื่อป้องกันมิให้แผ่นทองแดงแต่ละแผ่นสัมผัสกันได้ หรือเรียกว่าเป็นฉนวนคั่นแต่ละช่องเซกเมนท์ของคอมมิวเตเตอร์ แผ่นไมค่านี้มักมีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอ การเปลี่ยนจะต้องใช้แผ่นไมค่าที่มีขนาดหนาพอเหมาะกับช่องแต่ละช่องของบาร์ด้วย หรือต้องให้มีขนาดเท่ากับแผ่นไมค่าของเดิม มิฉะนั้นจะทำให้ช่องของคอมมิวเตเตอร์หลวม หรือคับแน่นเกินไป

แหวนที่สวมตอนปลายสองข้างของแกนใน เรียกว่า แหวนรูปตัว V ประกอบด้วยฉนวนไมค่าของแหวนตัว V ทั้งคู่ แหวนนี้จะสวมรับกับช่องรูปตัว V ของคอมมิวเตเตอร์และยึดแผ่นทองแดงไว้ด้วยกันทั้งหมด

คอมมิวเตเตอร์บางชนิด แหวนรูปตัววีนี้จะเพิ่มด้วยสลักเกลียวและน็อต บังคับแผ่นทองนี้อีกชั้นหนึ่ง ติดกับเปลือกลำตัวของคอมมิวเตเตอร์ทั้งหัวและท้าย บางชนิดก็รัดแน่นด้วยสลักเกลียวจากแหวนวงหนึ่ง ไปยังอีกวงหนึ่งแต่แบบอื่นๆ ที่ยังคงใช้กันอยู่ คือแบบที่ย้ำด้วยหมุดตรึงแน่นไม่มีทางซ่อมหรือเปลี่ยนฉนวนได้ใหม่Tags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading...