26 มีนาคม 2023 Poly phase Moter มอเตอร์สลับ เอ.ซี. แบบโพลี่เฟสมอเตอร์สลับ เอ.ซี. แบบโพลี่เฟส (Poly phase Moter) แตกต่างกับมอเตอร์กระแสสลับชนิดเฟสเดียวดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด เพราะโพลี่เฟสมอเตอร์มีทั้งชนิด  2 เฟส และ 3 เฟส โดยสร้างให้มอเตอร์ชนิด 2 เฟส กับชนิด 3 เฟส โดยสร้างให้มอเตอร์ ชนิด 2 เฟส และ 3 เฟสมีลักษณะคล้ายกัน แต่การเดินสายติดต่อภายในรวมทั้งการพันลวดย่อมแตกต่างกันอยู่บ้าง

Poly phase Moter

Poly phase Moter

ในหลักการของวงจรแสงสว่าง และการส่งกำลังของไฟฟ้ากระแสสลับทั่วๆ ไป มีวงจรอยู่ 2 ชนิด ชนิดแรกคือ เฟสเดียว (Single Phase) และอีกชนิดหนึ่งคือ สามเฟส (Three Phases) ด้วยเหตุนี้ จึงใคร่จะกล่าวอธิบายถึงความแตกต่างของระบบกระแสไฟ เอ.ซี. ชนิดเฟสเดียวกับสามเฟสโดยจะยกเว้นชนิด 2 เฟส ไว้ก่อน

ความแตกต่างของกระแสสลับ ชนิดเฟสเดียวกับ 3 เฟสนั้นกำลังของเฟสเดียวอาจส่งไปได้ด้วยสายตัวนำ 2 เส้น แต่ส่วนชนิดสามเฟส จะต้องใช้สายตัวนำถึง 3 เส้น หรือ มีสามชุดขดลวด (Three colis) แยกต่างจากกันแต่เกิดขึ้นพร้อมกัน คุณสมบัติของมอเตอร์แบบโพลี่เฟสชนิด 3 เฟสนี้จึงเหมาะกับการใช้กับมอเตอร์ขนาดใหญ่ เพราะสามารถส่งกำลังได้มากกว่าเฟสเดียว

พลังงานของวงจรสามเฟส อาจเกิดขึ้นได้จากสนามแม่เหล็กหมุนในระหว่างขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งตั้งอยู่เป็นวงกลม คือ ตัวสเตเตอร์ของมอเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ชนิดเฟสเดียว การหมุนของสนามแม่เหล็ก ย่อมจะแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยปกติ มอเตอร์กระแสสลับ ขนาดใหญ่ชนิด 3 เฟส ส่วนมากนำไปใช้กับงานในด้านที่ต้องการพลังฉุดหรือหมุนด้วยรอบความเร็วสูง เช่นใช้ในเครื่องกลึงหรือเจาะ เครื่องทุนแรงเช่นปั้นจั่นยกของขนาดหนักและพัดลมขนาดใหญ่ เป็นต้น เนื่องจากมอเตอร์ ชนิดนี้ส่งกำลังออกไปในวงจรสามเฟส และไม่หมายความว่า กำลังเคจ หรือแบบเวานด์ (Wound Roter) ทั้งสองแบบประกอบขึ้นด้วยเหล็กแผ่นสวมติดเพลา แบบสเควอเร็ลเคจมีลักษณะอย่างเดียวกับมอเตอร์สพลิทเฟส ส่วนแบบเวานด์มีขดลวดพันอยู่กับเพลาและต่อไปยังแหวนลื่น (Slip ring) 3 วง ซึ่งสวมอยู่ที่ปลายเพลาของโรเตอร์

ฝาครอบทั้งสอง 2 ข้างของมอเตอร์ ข้างหนึ่งจะมีรูร้อยสลักติดกับสเตเตอร์ และเป็นที่บรรจุแบริ่งสำหรับรองรับการหมุนของเพลาโรเตอร์ด้วย จะเป็นแบริ่งชนิดตลับลูกปืนหรือแบบวงแหวนก็ใช้ได้ทั้งสองชนิด

กรรมวิธีของมอเตอร์กระแสสลับชนิด 3 เฟส มอเตอร์ชนิด 3 เฟสแบบนี้ ขดลวดที่พันอยู่บนร่องของสเตเตอร์ จะติดต่อกันแบบแบ่งแต่ละส่วนออกเป็น 3 ส่วน หรือ 3 เฟส การพันขดลวดวิธีนี้ จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นในตัวสเตเตอร์ เมื่อมีกระแสไหลผ่าน และทำให้โรเตอร์หมุนตัวได้ ตัวสเตเตอร์จะพันด้วยขดลวด 3 ชนิด บนร่อง

โดยหลักการ กระแสสามเฟส เมื่อต่อเป็นอันดับกับขดลวด และจัดให้อยู่เป็นระเบียบเพื่อให้เป็นวงกลมทำให้สนามแม่เหล็กหมุนขึ้น คือสนามแม่เหล็กรอบๆ คอยล์แต่ละคอยด์จะเปลี่ยนไปทุกขณะ เนื่องจากกระแสสลับที่ต่ออันดับกับขดลวดนั้น และโดยที่ขดลวดที่อยู่เคียงข้างกันและต่ออยู่กับคนละเฟส อำนาจดึงของแม่เหล็กของขดลวดหนึ่งในขณะหนึ่งอาจแรง ส่วนในอีกขดลวดส่วนหนึ่งอาจอ่อนลงได้ อำนาจแม่เหล็กถ้าต่อคอยล์ได้ถูกต้องดีกับกระแสสามเฟสย่อมจะค่อยๆ เพิ่มสปีดหรือความเร็วขึ้นเป็นลำดับ จากคอยล์หนึ่งไปยังอีกคอยล์หนึ่ง หรือ จากขดลวดเฟสหนึ่งไปยังอีกเฟสหนึ่ง จึงเกิดเป็นผลให้หมุนรอบๆ วงกลมของคอยล์เหล่านั้นTags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...