1 เมษายน 2023 คอมพิวเตเตอร์กับการแก้ไข คอมพิวเตเตอร์กับการแก้ไขในการรื้ออาร์มาเจอร์ที่ชำรุด หรือไหม้ออก เพื่อทำการแก้ไขและปรับการพันลวดใหม่ สิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ คือ คอมมิวเตเตอร์ ดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคอมมิวเตเตอร์เก่าหรือใหม่ควรตรวจทุกช่องเซกเมนท์และวงจรลัดด้วยเสมอ

การถอดส่วนประกอบของคอมมิวเตเตอร์ออกด้วยวิธีคลายสลักเกลียวและน๊อตแล้ว ที่บาร์หรือแผ่นทองแดงของคอมมิวเตเตอร์จะต้องใช้เคาะเบาๆ ด้วยค้อน จะช่วยให้แหวนรูปตัววีด้านหน้าหลุดออกจากปาก ในขณะเดียวกันแผ่นทองแดงจะหลวมขยับตัวได้และแยกจากกันเล็กน้อย ซึ่งโดยปกติเซกเมนท์ของไมค่าจะติดอยู่กับแผ่นทองแดงแน่นเพราะได้รับการอัดตัว จำเป็นต้องใช้ปลายมีดแหลมๆ แคะออกจากกัน เศษเล็กๆ ของไมค่าที่ติดอยู่ก็จะต้องได้รับการขูดออกด้วย หรือถ้าหากมีรอยขรุขระเป็นจุดเล็กๆ อยู่บนผิวด้านข้างของแผ่นบาร์ จำเป็นจะต้องใช้กระดาษทรายละเอียดอย่างกลางช่วยถูตามข้างๆ แผ่นทองแดงนั้น

แผ่นไมค่าที่ประจุอย่ในช่องเซกเมนท์ ของแต่ละช่องจะต้องให้ได้ส่วนสัดกับความหนาบ้าง ด้วยวิธีใช้ไมโครมีเตอร์ (Micrometer) เครื่องวัดความหนาบางอย่างละเอียดเป็นเครื่องวัดตรวจสอบ เซกเมนท์ของไมค่าโดยทั่วไปจะมีความหนาตั้งแต่ 0.020-0.040 นิ้ว ไมค่าที่ทำเป็นแผ่นจะมีขนาดกว้างประมาณ 2 ฟุต และยาว 3 ฟุต เรียกว่าเซกเมนท์ไมค่า (Segement mica) แหวนไมค่าก็จำเป็นจะต้องได้รับการป้องกันระวังรักษาอยู่ด้วย และควรจะวัดความหนาบางของแหวนไมค่าที่จะนำมาใช้ใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับคอมมิวเตเตอร์

การตัดเซกเมนท์ไมค่าใหม่ ในการตัดทำเซกเมนท์ไมค่าของคอมมิวเตเตอร์ใหม่ๆ เมื่อเลือกขนาดความหนาบางของแผ่นไมค่าได้แล้ว ให้วางแผ่นบาร์ทองแดงแผ่นหนึ่งลงบนแผ่นไมค่า แล้วใช้มีดกรีดตามรูปของแผ่นทองแดง หรือจะทำโดยวิธีตัดกระดาษไมค่าเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมกว้างยาวเล็กๆ ขนาดเท่ากับแผ่นทองแดง วางซ้อนกันหลายๆ แผ่น แล้วกรีดตามรูปแผ่นทองแดงก็ได้ แต่การวัดตัดแผ่นไมค่าวิธีที่ดีที่สุด คือ วัดความหนาบางและกว้างยาวของแผ่นไมค่า ให้เผื่อจากแผ่นทองแดงไว้ประมาณ 1/32 นิ้ว เป็นรูปสี่เหลี่ยม แล้วตัดแผ่นไมค่าออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เสียก่อน จึงค่อยตัดตามรูปร่องตัว V

การตัดแผ่นไมค่าเป็นรูปร่องตามแผ่นทองแดง หรือร่องรูปตัว V ของแผ่นบาร์นี้ ถ้าจะตัดทีเดียวกันครั้งละ 5-6 แผ่น จะต้องใช้วิธีซ้อนแผ่นไมค่าชิ้นเล็กๆ ที่ตัดออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วประมาณ 6 แผ่น เอาแผ่นบาร์ทองแดง 2 แผ่นประกบกับกระดาษไมค่าให้ตรงกัน ใช้ปากกาแท่น ที่ติดกับโต๊ะจับให้แน่น ควรระวังให้แผ่นบาร์ทองแดงที่ประกบกับแผ่นไมค่าต้องให้ตั้งฉากได้ตรงกันได้เสียก่อน เมื่อจับแผ่นด้วยปากกาแล้ว จึงใช้เลื่อยกระดาษตามรูปบาร์ทองแดง ระวังอย่าให้ใบเลื่อยแผ่นไมค่าลงไป เป็นร่องลึกเกินกว่าร่องตัววีของแผ่นบาร์ เมื่อเลื่อยร่องด้านหนึ่งเสร็จแล้ว กลับอีกร่องหนึ่งขึ้นบนแล้วทำการเลื่อย เป็นรูปร่องตัววีอีกครั้งหนึ่ง ระวังอย่าให้แผ่นบาร์และไมค่า ที่ประกบกันอยู่เคลื่อนจากที่เดิม ในขณะกลับขึ้นบนเพื่อทำการเลื่อย

การใช้ใบเลื่อยตัดแผ่นไมค่าดังกล่าวนี้ อาจทำให้ริมแผ่นไมค่าทั้ง 6 แผ่นมีรอยขุยหรือหยาบได้ ต้องใช้ตะไบขนาดเล็กช่วยเกลาอีกครั้งในขณะที่อยู่ในแท่นปากกา ให้เสมอระดับกับร่องรูปตัววีของแผ่นบาร์คอมมิวเตเตอร์ และประกอบแผ่นไมค่าลงไป แต่ละช่องเซกเมนท์ก็เช่นเดียวกัน ต้องใช้กระดาษทรายชนิดละเอียดถูให้ขุยหรือรอยหยาบของขอบไมค่าให้เรียบร้อยด้วย

แหวนไมค่ารูปตัว V นอกจากแผ่นไมค่าจะต้องใช้ในการทำฉนวนเซกเมนท์ ของแต่ละบาร์คอมมิวเตเตอร์ดังกล่าวนี้แล้ว การทำแหวนรูปตัว V ก็ต้องประกอบด้วยแผ่นไมค่าเช่นเดียวกัน วงแหวนสำหรับคอมมิวเตเตอร์โดยปกติ ควรใช้แต่แหวนไมค่าขนาดแข็งหรือหนาเท่านั้นไม่ควรใช้ไมค่าชนิดบางหรืออ่อน อย่าได้ใช้กระดาษไฟเบอร์เป็นฉนวน โดยเฉพาะช่องเซกเมนท์ของบาร์เท่านั้น ที่ควรใช้ไมค่าชนิดอ่อน (Amber mica)Tags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...