10 มกราคม 2023 การเคลือบน้ำมันวานิช การเคลือบน้ำมันวานิชการเคลือบน้ำมันวานิชลำตัวอาร์มาเจอร์ นับว่าเป็นงาน ขั้นสุดท้ายของการประกอบและการพันขดลวดอาร์มาเจอร์ใหม่ ภายหลังที่ได้ตรวจสอบวงจรต่างๆ ของขดลวดด้วยเครื่องตรวจสอบวงจรที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเคลือบน้ำมันวานิช เป็นการป้องกันความชื้นที่จะเกิดขึ้นกับอาร์มาเจอร์ และเป็นการป้องกันมิให้ขดลวดคลายออกจากร่องได้ เพราะน้ำมันวานิชจะจับแห้งสนิท ทั่วลำตัวของอาร์มาเจอร์ ถ้าอาร์มาเจอร์เกิดความชื้นขึ้นแล้ว จะเป็นต้นเหตุให้ฉนวนบนขดลวดเสื่อมหรือรั่วได้ง่าย ขดลวดก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ทำให้มีความแข็งตัวจับสนิทกับร่อง ย่อมเกิดการสั่นคลอนได้เมื่อหมุนไปนานๆ การไม่อยู่นิ่งสนิทกับที่ หรือขดลวดมีอาการแกว่งสั่น อาจกระทบกระเทือนกับฉนวนที่อยู่รอบๆ ได้ และเป็นต้นเหตุให้เกิดการลัดขึ้นมาได้ในวงจร

น้ำมันวานิชสำหรับอาบ หรือเคลือบอาร์มาเจอร์อาจจะใช้ได้อยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดที่ทาแล้วผึ่งอากาศให้แห้ง กับอีกชนิดหนึ่งใช้อบกับความร้อนหรือไฟฟ้า ชนิดหลังนี้นับว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าชนิดผึ่งอากาศ เพราะป้องกันความชื้นได้ดีกว่า โดยเฉพาะน้ำมันวานิชชนิดผึ่งอากาศไม่สู้จะได้ผลในทางป้องกันหรือความชื้นนัก จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อความจำเป็นที่ต้องใช้กับอาร์มาเจอร์บางชนิด ที่ไม่สามารถจะอบกับไฟได้เท่านั้น จึงควรเลือกใช้แต่น้ำมันวานิชเคลือบอาร์มาเจอร์ชนิดอบความร้อนจากไฟจะเหมาะกว่า

การเคลือบน้ำมันวานิช ชนิดย่างกับความร้อนหรือไฟฟ้า ในชั้นแรกจะต้องนำเอาอาร์มาเจอร์ที่ประกอบการพันลวดเรียบร้อยแล้ว นำไปเข้าเตาอบความร้อนที่มีอุณหภูมิความร้อนสูง 250 องศา ฟาเรนไฮท์ (Degree Fahrenheit) ประมาณ3 ชั่วโมงเสียก่อน เพื่อให้ทำลายความชื้นออกให้หมด แล้วจึงนำออกมาทาหรือเคลือบด้วยน้ำมันวานิช

การเคลือบน้ำมันวานิช อาจจะใช้วิธีจุ่มอาร์มาเจอร์ลงไปในอ่างน้ำมันวานิชก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องใช้เทปพันรอบเพลาและคอมมิวเตเตอร์ด้วยเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้น้ำมันวานิชเคลือบลงไปบนบริเวณนี้ เมื่อจุ่มลงไปในน้ำมันแล้ว ยกอาร์มาเจอร์ขึ้นมาวางปล่อยให้น้ำมันที่เยิ้มไหลหยดทิ้งไปเสียก่อน ประมาณ 1/2 ชั่วโมง คงเหลือน้ำมันที่เคลือบอยู่พอดีกับตัวอาร์มาเจอร์ไม่มากเกินไปนัก เพราะถ้าน้ำมันวานิชจับมากเกินไป เมื่อนำไปอบแห้งแล้ว จะต้องเสียเวลาขูด รอยแห้งของน้ำมัน ที่ขรุขระออกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ หลังจากนั้น จึงนำอาร์มาเจอร์เข้าเตาอบอีกครั้ง ใช้เวลาอบให้มากกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป เมื่อวานิชแห้งแล้วจะจับตัวแข็งกับอาร์มาเจอร์ นำอาร์มาเจอร์ออกมาทำความสะอาดที่คอมมิวเตเตอร์อีกครั้งบนแท่นกลึง เป็นอันเสร็จสิ้น

Incoming search terms:

  • น้ำยาวานิชแห้งในกี่ชั่วโมง


Tags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.80 out of 5)
Loading...