10 มีนาคม 2023 การตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของช่องจับยึดแปรง การตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของช่องจับยึดแปรงการตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของช่องจับยึดแปรง ตามหลักการที่ว่า ถ้าคอยล์หรือขดลวดในอาร์มาเจอร์หมุน ทำการตัดเส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetic line of force) กระแสไฟฟ้าจะถูกดึงดูดเข้าไปในขดลวด ถ้าขดลวดนี้เกิดวงจรลัดขึ้นจากแปรง ไฟกระแสที่ถูกดึงดูดเข้าไปนี้ จะทำให้ขดลวดเกิดการไหม้ หรือเกิดประกายไฟขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งโดยปกติ มอเตอร์จะมีแหล่งหนึ่งเป็นที่ซึ่งขดลวดจะตัดเส้นแรงแม่เหล็กได้เพียงแต่น้อยที่สุด เมื่อเปรียบกับแหล่งอื่นๆ และจุดนี้อยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กสนามใหญ่ซึ่งขดลวดจะไม่เป็นอันตรายหรือถึงกับไหม้ได้ เนื่องจากว่ากระแสไม่สามารถเหนี่ยวนำหรือไหลเข้าไปได้ ด้วยเหตุนี้การวางแปรงที่ถูกหลัก จึงต้องเลือกวางแปรงให้ได้ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างขั้วแม่เหล็กสนามดังกล่าว หรือในตำแหน่งจุดของแนวสะเทิน (Neutral point) เพราะว่าแนวนี้เป็นแนวที่เป็นฉากกับสนามแม่เหล็กเมื่อไม่ให้งาน เป็นแนวซึ่งขดลวดไม่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก คือเมื่ออาร์มาเจอร์หมุนไปแต่จะไม่มีกระแสเกิดขึ้น หรือเป็นที่ซึ่งไม่เกิดประกายไฟเมื่ออาร์มาเจอร์จ่ายกระแสออกไป แนวนี้เรียกว่า แนวประกายไฟน้อย (Axis of Sparkless Commutation)

ารวางแปรงที่ถูก ต้องปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้

สมมติว่า อินเตอร์โพลมอเตอร์ชนิด 2 ขั้วหรือจะเป็นมอเตอร์ที่มีจำนวนขั้วเท่าใดก็ตาม ทำให้เครื่องหมายที่ร่องพันขดลวด (Slot) ของอาร์มาเจอร์ร่องหนึ่งไว้ด้วยชอล์ค แล้วลากเส้นไปตามสายของมันไปยังคอมมิวเตเตอร์หมุนอาร์มาเจอร์ที่อยู่ในมอเตอร์นี้ ให้รอยชอล์คเครื่องหมายลงไปอยู่ใต้ขั้วอินเตอร์โพล ด้วยตำแหน่งของอาร์มาเจอร์ในตำแหน่งนี้แล้ว เลื่อนที่ยึดจับแปรงซึ่งมีแปรงอยู่อันหนึ่งแล้ว ให้สัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ตรงกับที่ติดต่อไปยังขดลวดแล้วปรับให้ที่ยึดแปรงอยู่ในตำแหน่งนี้ให้แน่น

สับสวิทซ์ ให้มอเตอร์ทำงานสักพักหนึ่ง โดยให้แปรงอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว แล้วค่อยๆ เลื่อนแปรงถอยหลังช้าๆ และคอยสังเกตว่ามอเตอร์จะวิ่งเบาหรือปราศจากประกายไฟหรือไม่ ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็แสดงว่า เป็นการจัดวางแปรงได้ถูกลักษณะแล้ว แต่ถ้าเกิดอาการตรงข้าม คือมอเตอร์หมุนเร็วและทำให้เกิดประกกายไฟขึ้นที่แปรงตำแหน่งนี้ ก็แปลว่าผิดลักษณะการวางแปรง หรือการวางที่ยึดแปรงไม่ถูกต้อง เลื่อนแปรงไปหาตำแหน่งอื่นต่อไป การปฏิบัติเช่นนี้ ถ้าได้ใช้เสมอๆ จะเกิดความชำนาญขึ้นได้ในภายหลังเองTags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...