29 มีนาคม 2023 กระแสสลับกับกระแสตรงต่างกันอย่างไร กระแสสลับกับกระแสตรงต่างกันอย่างไร         ก่อนที่จะเรียนรู้ถึงหลักการทำงานของมอเตอร์ทั้งสองชนิด ขอทำความเข้าใจให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง ไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง พอได้ความรู้ในขั้นแรกเป็นแนวสังเขปเสียก่อน และจะได้อธิบายโดยละเอียดต่อไป

        กระแสไฟฟ้าสลับ A.C คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลไปตามวงจรในครั้งแรกทางหนึ่ง แล้วกลับเดินอีกทางหนึ่งการกลับทางของการไหลนั้น เป็นไปในระยะกำหนดแน่นอนเสมอ กล่าวได้ว่ากระแสไฟฟ้าสลับจะไหลตามไปวงจรของมันแล้วหยุด ในทันทีทันใดก็จะไหลย้อนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีก มีการไหลสลับทิศทาง ไปและกลับอยู่ตลอดเวลา ตามจังหวะอันสม่ำเสมอและบางครั้งกระแสจะมากทวีขึ้นจากศูนย์จนถึงขีดสูงสุด แล้วก็ลดลงที่เดิม ด้วยลักษณะการไหลวนเวียนขึ้นลงอยู่เรื่อยๆ ทิศทางไหลในวงจร ในขณะที่เป็นบวกข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งจะเป็นลบ แล้วข้างลบก็กลับเป็นบวก ข้างบวกก็เปลี่ยนเป็นลบ สลับกันอยู่ตลอดเวลา และไม่มีความสำคัญว่าจะถือสายหนึ่งสายใดเป็นบวกหรือลบที่แน่นอน

       กระแสไฟฟ้าตรง D.C คือ กระแสไฟฟ้าที่เดินหรือไหลไปในทางเดียวกันเสมอ การไหลอาจสม่ำเสมอหยุดเป็นห้วงๆ หรือละลอก แต่ตราบเท่าที่มันไหลในวงจรในทางเดียวกันเสมอ เราเรียกมันว่า เป็นกระแสทางเดียวหรือกระแสตรง

      ความจริงแล้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือมอเตอร์เกือบทุกเครื่อง จะทำกระแสสลับออกมาทั้งสิ้น เพราะว่าคอยล์หรือขดลวด ต้องหมุนผ่านขั้วเหนือและขั้วใต้ทุกๆ รอบ แต่การที่จะให้ได้กระแสทางเดียว หรือไฟฟ้ากระแสตรงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องใช้คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) เป็นอุปกรณ์ช่วย เพราะเหตุว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้านี้ ถ้าเราต่อวงจนภายนอกให้ติดต่อกันอยู่เรื่อยไปกับปลายทั้งสองของขดลวดที่หมุนอยู่ เราย่อมจะได้แรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นด้วยการเหนี่ยวนำในวงจรภายนอกและเป็นชนิดเดียวกันกับแรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นภายใน กล่าวคือ เราจะได้กระแสไฟฟ้าเป็นกระแสสลับ จากเครื่องมอเตอร์นั้นอยู่ตลอดไป เพราะว่า กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์นั้นเป็นกระแสสลับอยู่แล้วนั้นเอง

      กระแสไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นในอาร์มอเจอร์ของมอเตอร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า D.C นั้น เหมือนกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า A.C คือกระแสนั้นเป็นกระแสสลับอยู่เสมอ และค่าของกระสแที่เกิดขึ้นก็ได้เป็นไปใน วัฏฏะ (Cycle) หรือการหมุนไปในหนึ่งรอบของขดลวดที่หมุนอยู่ในเครื่อง

      อย่างไรก็ตาม ถ้าจะกล่าวว่า ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่โดยทั่วๆ ไปทุกวันนี้ พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายออกมานั้นได้มาจากเครื่องกำเนิดกระแสไฟสลับ เกือบทั่วโลกก็ว่าได้และด้วยกระแสไฟสลับนี่เอง ที่ได้จัดส่งมาแปรรูปให้เป็นกระแสไฟตรง โดยใช้เครื่องกลับไฟ (Converter) หรือเครื่องคัดไฟ (Rectifier) แต่ทั้งกระแสไฟตรงและกระแสไฟสลับย่อมให้ผลและคุณค่าไม่แตกต่างกัน เว้นแต่เพื่อความเหมาะสมกับการที่จะต้องใช้กับงานแต่ละอย่างเท่านั้น

     มอเตอร์ก็เช่นเดียวกัน งานบางอย่างก็จำเป็นต้องใช้มอเตอร์กระแสไฟสลับ โดยเฉพาะโรงงานบางแห่งที่มีแก๊สหรือน้ำมันเชื้อเพลงที่ไวไฟ มักนิยมใช้มอเตอร์กระแสไฟสลับ เนื่องจากมอเตอร์ชนิดนี้ส่วนมากไม่มีคอมพิวเตอร์จึงไม่ค่อยมีอันตรายอันเกิดจากประกายไฟ หรือเกสรไฟฟ้ากระเด็นออกมาจากเครื่องเหมือนมอเตอร์กระแสตรง แต่ในงานบางอย่าง มอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรงก็มีความจำเป็นอยู่มาก เช่นมอเตอร์สำหรับสตาร์ทของเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ มอเตอร์ซึ่งใช้เป็นเครื่องทุนแรง ประโยชน์ของมอเตอร์ทั้งสองชนิดจึงย่อมจะมีค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันดังที่กล่าวมาแล้วTags: , , ,
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...